LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 89 (2012 m. gruodžio 18 d.)

LR Žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 31-PmMTA (2012 m. lapkričio 21 d.)

LR valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos atestatas eksploatuoti elektros įrenginius Nr. E-0698

LR valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos atestatas eksploatuoti elektros įrenginius Nr. E-0698