AVSLUTADE PROJEKT / PVC-fönster. Flervåningshus. Klaipėda, Litauen

PVC-fönster. Flervåningshus. Klaipėda, Litauen