AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster. Bankbyggnad. Klaipėda, Litauen

Träfönster. Bankbyggnad. Klaipėda, Litauen