AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster. Flervåningshus. Vilnius, Litauen

Träfönster. Flervåningshus. Vilnius, Litauen