AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster. Kyrka. Vilnius distrikt, Litauen

Träfönster. Kyrka. Vilnius distrikt, Litauen