AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster med aluminiumklädsel. Militär byggnad. Norge

Träfönster med aluminiumklädsel. Militär byggnad. Norge