AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster med aluminiumklädsel, terassystem. Enskilt hus. Norge

Träfönster med aluminiumklädsel, terassystem. Enskilt hus. Norge