AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster. Offentlig byggnad. Klaipėda, Litauen

Träfönster. Offentlig byggnad. Klaipėda, Litauen