AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster. Skandinavisk typ. Enskilt hus. Norge

Träfönster. Skandinavisk typ. Enskilt hus. Norge