AVSLUTADE PROJEKT / Träfönster. Slott. Jurbarkas distrikt, Litauen

Träfönster. Slott. Jurbarkas distrikt, Litauen