PVC-fönster VEKA Alphaline 90

PVC-fönster VEKA Alphaline 90
  • SUMEDA-UAB-Gyvenamieji-namai-Klaipėdos-sav-7
  • SUMEDA-UAB-Gyvenamieji-namai-Klaipėdos-sav-4
  • ???????????????????????????????
VEKA AG Siegenia PN combi ASSA ABLOY VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

PVC-fönster VEKA Alphaline 90

Det allra mest värmeisolerande av alla de fönster vi erbjuder. Mycket stabilt och långlivat.

Fönstret öppnas inåt.

VEKA Alphaline 90-fönster ligger nära de krav som gäller för passiva husönster.
Klass A enligt DIN EN 12608.
Fönsterprofilen har tagits fram i Tyskland, vi importrar våra profiler för fönstertillverkning från Tyskland utan undantag.

U = 0,9 W/m2K
U = 0,8 W/m2K (med termomodul i karmen)
Tack vare de utmärkta värmeisoleringsegenskaperna kan Du skapa ett behagligt mikroklimat med stabil temperatur i Ditt hem.

Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter.

Samtliga parametrar för fönstren uppfyller kraven för högsta kvalitet

- Vi har försäkrat oss om att denna profil inte är hälsovådlig, råvarorna är av högsta kvalitet, profiltillverkaren VEKA AG är ansvarig tillverkare och orienterar sig mot högsta kvalitet. 
- Med denna profil har vi under många år utfört de mest komplicerade lösningarsom tänkas kan för fönstersystem.
- Profilen har lång livslängd: profilytan är maximalt motståndskraftig mot alla typer av yttre påverkan, färgen håller länge.
- Profilen är mycket stabil. Tillverkaren använder sig av en kvadratisk stålkontur som garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. För öppningsmekanismen används stålarmatur med dubbevikt sida för maximal stabilitet. Av dessa orsaker är denna profil extremt stabil.


Profilmått

Karmtjocklek: 90 mm
Ramtjocklek: 84 mm

Profilens yttervägg är 3,0 mm tjock. Profilen motsvarar högsta standard och är märkt som klass A.

Kamrarna är fördelade i 6 rader. Stålarmeringen är från 1,5 mm och uppåt.


Produktmått utan partitionering

Vändbart fönster
Min: 500 mm x 450 mm
Max: 1500 mm x 1500 mm
Öppningsbart fönster
Min: 350 mm x 350 mm
Max: 1200 mm x 2000 mm
Ej öppningsbart fönster
Min: 300 mm x 300 mm
Max: 2600 mm x 2450 mm
Den stabila fönsterkonstruktionen gör att man även kan tillverka specialbeställda fönster. För specialbeställningar utförs enskild konsultation.


Öppningsmöjligheter

Ej öppningsbart
Öppningsbart åt sidan
Öppninsbart åt sidan och vändbart
Vikbart


Design: form och färg

Modern fönsterdesign, solid profil, stora mått, inga partitioner – full frihet i projekteringen.

Form
Formen på PVC-fönster är traditionell eller icke-standard. PVC-fönster profilen är solid, med modern form och mjukt avrundade kanter.

Yta och färg
VEKA Alphaline 90-profilen är uttrycksfull, ytan och färgkvaliteten är idealiskt anpassade. Ytan kräver minimal tillsyn och har lång livslängd.

Ett brett sortiment av standard- och specialfärger. Färger från vitt till mycket svart. Olika tänkbara nyanser, liksom träimitationer och skilda färger på inre och yttre karm.

Tvärposter
Fönstren kan delas upp med dekorativa tvärposter.


Ljudisolering

34 (-1;-4) dB (dessa värden kan ändras en smula vid förändring av produktens mått)

Om man väljer ett speciellt ljudisolerande glas kan man nå upp till 50 dB ljudisolering

VEKA AG profilfönster tillhör den högsta klassen av ljudisolerande fönster.


Värme

Produktens konstruktion garanterar utmärkt värmeisolering tack vare:

Termomodulen
VEKA Alphaline 90-profilen kan tillverkas med termomodul i den största kammaren i fönsterkarmen. Termomodul är en fyllnadsmassa som förbättrar fönstrets egenskaper med hela 0,1 U. Om Du önskar den mest värmeisolerande versionen av PVC-fönster ska Du välja VEKA Alphaline 90 med termomodul.

Tillverkarens rekommendation:

För det fall där produkten monteras i byggnaden med karmen mot en murad vägg rekommenderas PVC VEKA Alphaline 90 med termomodul. Detaljerna regleras för varje enskilt projekt.

För det fall att byggnaden är värmeisolerad är det värt att lägga ytterligare värmeisolerande material på fönsterkarmen och välja VEKA Alphaline 90 langus utan termomodul, eftersom samma höga värmeisolerande effekt erhålls även utan denna fyllning.

Karmtjocklek
Den mycket tjocka fönsterkarmen och förnsterramen är en av de mest fulländade profilerna i det sortiment som erbjuds av den tyska koncernen VEKA AG.


Säkerhet

De valda fönstersystemen garanterar säkerheten:
Barnsäkerhet
Låsbara handtag kan monteras i fönstren och helt omöjliggöra att öppna dem inifrån.
Inbrottssäkerhet
Fönstren tillverkas alltid med säkerhetsförhöjande beslag, vilka avsevärt begränsar möjligheterna att bryta upp dem.
Produkterna glasas endast inifrån, det är därför omöjligt att ta ut glaset utifrån. Man kan endast ta sig in genom att slå in fönsterglaset. Fönstren kan förses med säkra, laminerade glas.
Säkert underhåll
De vändbara fönstren kan enkelt tvättas inifrån.
Säkerhet ur hälsosynpunkt
Samtliga VEKA-produkter tillverkas endast med kalcium-zink stabilisatorer, inga blystabilisatorer förekommer.


Flerglasfönster

PVC-fönster tillverkas med treglasfönster.

Det kvalitativmellanlägget, som appliceras vid inglasningen är motståndskraftigt mot UV-strålning, kyla och hetta. Det är stabilt och dämpar tillåten rörelse som uppstår på grund av temperaturskillnader.

Treglasfönster U = 0.6 W/m2K
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 70 %
Total solenergigenomsläpplighet 49 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 44 mm flerglasfönster


Öppningsmekanism

Siegenia Aubi (Tyskland)
Beslagen är stabila och av hög kvalitet och förstärker fönstrens funktionalitet.
Handtag kan väljas enligt nedan:
Vanliga
Låsbara
Inbrottssäkra
Standardfärger


Vädring

Samtliga PVC-fönster med öppnings- och vändningfunktion kan vädras via mikroventilationen. En sådan beslagskonfiguration monteras in i alla våra produkter.
Luftkanaler kan fräsas in i karmen eller fönsterramen och kan också monteras ovanpå flerglaspaketet.
OBS: innan montering av luftkanaler ska värmeförluster bedömas. Vidare ska konsultationer med fönstertillverkaren genomföras före placering för luftkanaler.


Certifikat

PVC-fönstren är märkta med CE
PVC-fönstren och –dörrarna motsvarar de krav som uppställts i EU:s produktdirektiv. Grund för deklaration om motsvarighet är „ift Rosenheim GmbH“.
Kvalitetskontroll enligt RAL kvalitetsmärkning för PVC-fönster, klass A.
Värmeisolering enligt DIN 4108 och EnEV, dvs enligt Tysklands energisparnormer. Den VEKA AG är det första företaget inom sin bransch att ta emot DIN ISO 9001.

UAB Sumeda har implementerat ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 standarder för sin företagsledning.
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska Republikens miljödepartement
UAB Sumeda är medlem i Litauens förening för fönster- och dörrtillverkare

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för rörliga delar
Siegenia Aubi (Tyskland), Siegenia Aubi Quality Management ISO 9001-certifiering, det företag fokus på kvalitet återspeglas i en växande produktsortiment som möter – och ofta överskrider – rykte “Made in Germany” standard.


Miljövänlighet

Produkten kan återvinnas till 100 %.

Fönstren och dörrarna är helt säkra eftersom de råvaror man använder i tillverkningen uppfyller de högsta krav som anges i EU:s normer för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd. 


Stabilitet

PVC VEKA Alphaline 90 profilfönster är mycket stabila.
Tack vare sin stabilitet och långa livslängd märks de som klass A.
Profilen tillverkas med användning av en kvadratisk, 1,5 mm tjock stålkontur. En sådan kontur garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. Av dessa anledningar är denna profil extremt stabil.
Den 1,5 mm tjock armeringen är tillräcklig för de standard som gäller för kvalitativa fönster. Vi anävder oss emellertid, i syfte att hålla högsta standard på produktens inre även av 1,75 mm tjock armering. Detta gör vi vid tillverkning av färgade produkter, där solens påverkan är större än på vitfärgade profiler.

Profilens yttre vägg är 3,0 mm tjock.
Det är viktigt att notera att Klass A-produkter endast tillverkas av originalråvara, ej av återvunna material. Fönstren och dörrarna är därför mer stabila och av högre kvalitet.
För ramen används stålarmering med dubbelvikt kant för maximal stabilitet.


Livslängd

Samtliga material som används i tillverkningen är certifierade, testade och har lång livslängd.
Livslängden tack vare plastkvaliteten
VEKA AG tillverkar endast PVC-profiler av ej återvunnen plast. Detta garanterar profilens stabilitet och livslängd samt motståndskraft mot deformationer.
Den avgörande skillnaden som gör att VEKA AG PVC-fönsterprofiler är bättre än andra är antalet kalibreringar i tillverkningsprocessen. Tack vare kalibreringsförfarandet är VEKA AG produkterna extremt stabila och motståndskraftiga mot mekaniska och värmerelaterad påverkan i den fortsatta tillverkningsprocessen. Profilen behåller sin karaktär under hela tillverkningen och förändras inte utan förblir som den ska vara.

Livslängd tack vare ytans kvalitet
Såväl den vita som den färgade VEKA-profilen tillverkas utan undantag i Tyskland. Vi understryker att den färgade profilen alltid tillverkas endast vid VEKA AG:s fabrik i Tyskland, dvs under tillverkningsprocessen för profilen. Färgen appliceras således industriellt, vilket garanterar högsta kvalitet på yta och längsta möjliga livslängd.
Vid tillverkningen används endast stabilisatorer som är motståndskraftiga mot UV-strålning, de kommer aldrig att gulna av solen.

Livslängd för profilkonstruktionen
Under tillverkningen av profilen tätas mellanläggen endast efter det att profilen svetsats ihop. Mellanläggen utsätts således inte för svetslågans hetta och alla delar, inklusive hörnen, förblir elastiska och funktionella och behåller sin täthet.
Eftersom mellanläggen inte svetsas kan de när som helst enkelt bytas ut.

Livslängd för flerglaspaket
Fönster och dörrar har lång livslängd tack vare flerglasfönstren som fästs vid produkten med användning av ett mellanlägg som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd för beslagl
Produkten har lång livslängd tack vare de stabila tyska beslagen som är utplacerade med lämpliga mellanrum och effektivt fördelar vikten samt upprätthåller funktionen.


Tekniska fördelar

VEKA AG tillverkningsteknologi är en av de äldsta på marknaden för PVC-fönster.

PVC-profil med stålarmering är ett koncept som testats av tiden. Den är mycket stabil och isolerar samtidigt värmen på ett utmärkt sätt. VEKA AG:s långa erfarenhet visar att stålarmeringen inte påverkar de värmeisolerande egenskaperna hos fönster eller dörrar. De produkter som tillverkats enligt denna princip har egenskaper som kan jämföras med fönster i så kallade passiva hus.

Från allra första början valde vårt företag VEKA AG som långsiktig partner. Det långa partnerskapet med VEKA AG har visat på koncernens pålitlighet och på det höga värdet hos VEKA-profilen.

Med VEKA-profilerna kan vi erbjuda klienten professionella PVC-fönsterssystem. För projekteringen av Ditt fönstersystem kommer vi att använda den erfarenhet av såväl tillverkning som montering som VEKA AG som vårt företag samlat på sig. Vårt långsiktiga partnerskap med VEKA AG garanterar en smidig process och hög kvalitet på tillverkningen: god förståelse av profilens möjligheter samt en utmärkt kvalitet på produkterna.


Tillsyn

PVC-fönster och –dörrar kräver minimal tillsyn.

De viktigaste aspekterna som är värda att notera för en god tillsyn är följande:

- Använd inte frätande ytrengöringsmedel för PVC-fönster.

- Vid byggen eller renovering, se till att skydda PVC-fänster och –dörrar från byggmaterial, eftersom byggmaterialblandningar som hamnar på produktens yta skapar irreparabla skador. OBS: för att skydda ytan, använd inte starkt fästande maskeringstejp eller liknande.

- Ta bort skyddsplast genast efter monteringsarbeten, eftersom de, om de lämnas en längre tid, kan skada ytan.

- Torka bort damm och smuts från ytan några gånger om året. Använd en svamp som dränkts i vatten eller en trasa. PVC-profiler kan tvättas med såpvatten samt med vatten med soda.

För att på lämpligt sätt kunna exploatera fönstren ska man notera följande:
Lämplig tranport och lagring av produkterna
Skydd och tillsyn av ytan
Tillsyn av flerglasfönstren
Tillsyn av mellanlägg och vattendränering (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem)
Tillsyn av öppningsmekanismer (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem, smörj dem 2 gånger per år)
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog