U vertė

U vertė

U vertė

Vieni reikšmingiausių lango kokybę nusakančių elementų yra jo konstrukcijos šilumos izoliavimo parametrai. Dėl temperatūrų skirtumo atsirandantys šilumos mainai dažniausiai reiškia būsto šilumos nuotolius, kuriuos siekiama visomis priemonėmis minimizuoti. Lango, terasos ar lauko durų U vertė, tai dydis, nusakantis gaminio šilumos nuostolius, todėl kuo ši vertė yra mažesnė, tuo gaminio šilumos izoliavimas yra efektyvesnis.
Šilumos nuostoliai per gaminį apibūdinami šilumos perdavimo koeficientu U [W/(m2*K)]. Jo reikšmė yra šilumos srauto, kuris yra perduodamas per 1 m2 gaminio ploto, esant 1 K skirtumui tarp temperatūrų per atitinkamą laiko tarpą.
Šiuo metu pagal Lietuvoje galiojantį Statybos Techninį Reglamentą, už valstybės ir savivaldybių lėšas statomų/renovuojamų pastatų naujų langų U vertė negali būti didesnė nei 1,4 W/(m2*K), o langui užimant daugiau nei 25 proc. sienos ploto, gaminių šilumos perdavimo koeficiento norimė vertė turi būti ne didesnė nei 1,3 W/(m2*K). Šie reikalavimai, numatyti teisės aktuose, nėra aukšti, tačiau atsižvelgiant į Europos Sąjungos strategiją, ateityje galimos vertės bus mažinamos.
Pasyviojo namo standartu visur pripažįstami gaminiai, kurių U vertė nėra didesnė nei 0,8 W/(m2*K).
Gaminio U vertė yra nustatoma laboratorinių bandymų būdu ir yra patvirtinama oficialiais sertifikatais.