U-värde

U-värde

U-värde

Ett av de mest avgörande momenten för kvaliteten är konstruktionens värmeisolerande koefficienter. Den värmeväxling som uppstår på grund av temperaturskillnader betyder oftast värmeförluster i bostaden, något som man försöker minimera med alla tillgängliga medel.

Värmeförluster via en produkt definieras som värmegenomsläpplighetskoefficient U [W/(m2*K)]. Det innebär: värmeströmningen som sker genom 1 m2 av ytan på en produkt, vid 1 K skillnad mellan temperaturerna under motsvarande tidrymd.

Produktens värde “U“ fastställs genom laboratorieförsök och ratificeras via officiella certifikat.