Värmebesparingar genom profesionell montering

Värmebesparingar genom profesionell montering

Monteringen av fönster, balkong- och ytterdörrar har, utan att överdriva, en ungefär 50-procentig betydelse i strävan att kunna utnyttja alla fördelar med ett kvalitetsfönster: att skapa nödvändig värmeisolering samt garantera en enkel användning av produkten.

Se till att dina fönster monteras i enlighet med de principer som gäller i ditt land och som har ratificerats i tillämpliga byggnadsförordningar.

Fönster eller balkongdörrar som monterats på felaktigt sätt kan, ävern om de är av högsta kvalitet, inte garantera värmesäkerheten, eftersom olämpliga material eller oprofessionell montering kan göra att värmen försvinner ut genom glapp, genom olämpliga och lågkvalitativa material eller på grund av olämplig montering av i sig lämpliga material.