Kvaliteten

Kvaliteten

1967 startade företaget VEKA sin verksamhet i Senderhorst, Tyskland. Efter 40 år har företaget växt till en global koncern, med 12 dotterbolag på tre kontinenter. För närvarande är VEKA AG världsledande leverantör av PVC-fönster och –dörrar.

Att verka på den globala marknaden innebär en stenhård konkurrens. VEKA:s framgångar beror på en utmärkt förståelse av de varierande behoven i olika regioner, en ständigt pågående utveckling av nya tekniska lösningar samt en hög kvalitet på produkterna, något som erhålls genom att tillämpa högsta standard för verksamheten på alla nivåer i företaget.

VEKA håller kvalitet, säkerhet och pålitlighet som sina viktigaste värderingar.

Våra värderingar:

- Lösningens unikalitet och tillfredsställelse av individuella krav. Vi söker alltid att hitta en lösning som motsvarar den enskilde beställarens krav.
- Löpande förbättring av produkten. Från det att vi startade förbättrar vi löpande vår produkt; vi genomför löpande materialkontroller och söker, med ögonen på tekniska nyheter, råvaror som garanterar bästa isolering och produktens livslängd.
- Produktens kvalitet. Till och med när marknaden anger lägre priser, och många ger efter inför detta och försämrar produktens kvalitet, har vi alltid hållit produktens värde och livslängd för en prioritet. Vi har aldrig gett efter för krav på prissänkningar till priset av lägre kvalitet.