Plast

Plast

Materialet i de fönster som tillverkas av PVC VEKA AG består av en blandning av en rad olika ämnen. 85% av blandningen består av PVC (PolyVinylChlorid).

plastikas.schema

PVC består av etylen och klor. De grundläggande parametrarna för dessa material garanterar inte tillräcklig stabilitet, därför används stabilisatorer samt andra mikroingredienser vid tillverkningen av PVC-fönsterprofiler.

- Värmestabilisatorer
- Modifikatorer av påverkan av materialet
- UV-stabilisatorer (en av de dyraste ingredienserna, skyddar produkten från färgförändringar under påverkan av solstrålar)
- Titandioxid TiO2 (en av VEKA patenterad förening som säkrar ytan på profilen samt dess livslängd)
- Smörjmedel
- Material för bearbetning samt pigment

Den största skillnaden melan VEKA AG PVC-fönsterprofiler och andra är mängden kalibreringar i tillverkningsprocessen. Tack vare denna kalibrering är VEKA AG-produkterna mycket stabila, i den fortsatta tillverknignsprocessen är de motståndskraftiga mot mekanisk och värmepåverkan. Av denna anledning behåller profilen sina originalkaraktär under hela tillverkningsprocessen.