PVC-fönster VEKA Softline 82

PVC-fönster VEKA Softline 82
VEKA AG Siegenia PN combi ASSA ABLOY VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

PVC-fönster VEKA Softline 82

Energieffektiv och kostnadseffektivt plastfönster. Extremt varma, pålitliga och säkra.

VEKA Softline 82 PVC-fönster är av hög kvalitet, hållbara, har en mycket god värmeisolerande parametrar.

VEKA Softline 82 Fönster som lämpar sig för både nya projekt och renoveringar. Det passar perfekt kraven för passiva hus fönster.

Klass A enligt DIN EN 12608.

Fönsterprofilen har tagits fram i Tyskland.

VEKA Softline 82 profil Uf=1,0 W/m2K

VEKA Softline 82 plast tvåglasfönster, glas Ug=0,7 W/m2K,

Uw=0,91 W/m2K

VEKA Softline 82 plast tvåglasfönster, glas Ug=0,4 W/m2K,

Uw=0,67 W/m2K

Profilmått

Karmtjocklek: 82 mm

Ramtjocklek: 82 mm

Profilens yttervägg är 3,0 mm tjock. Profilen motsvarar högsta standard och är märkt som klass A.

Kamrarna är fördelade i 6 rader (ram – 7 rader).

Stålarmeringen är från 1,5 mm och uppåt.


Produktmått utan partitionering

Vändbart fönster

Min: 500 mm x 450 mm

Max: 1500 mm x 1500 mm

Öppningsbart fönster

Min: 350 mm x 350 mm

Max: 1200 mm x 2000 mm

Nevarstomas langas

Min: 300 mm x 300 mm

Max: 2600 mm x 2450 mm

Den stabila fönsterkonstruktionen gör att man även kan tillverka specialbeställda fönster. För specialbeställningar utförs enskild konsultation.


Öppningsmöjligheter

Ej öppningsbart

Öppningsbart åt sidan

Öppninsbart åt sidan och vändbart

Vikbart


Design: form och färg

Klassisk designprofil.

Formar

Denna klassiska designprofil, eleganta linjer och rundade hörn lätt passar in i någon stil.

Plast fönster former kan vara standard eller icke-standard.

Yta och färg

VEKA Softline 82-profilen är uttrycksfull, ytan och färgkvaliteten är idealiskt anpassade. Ytan kräver minimal tillsyn och har lång livslängd.

Den breda profil färger, kan valet av mer än 50 olika nyanser och träimitation alternativ vara annorlunda i och utanför fönsterkarmen färg.

Använd slitstark och funktionell, borstat silver hårdvara.

Tvärposter

Fönstren kan delas upp med dekorativa tvärposter.

De kan limmas från utsidan och insidan eller integrerad inuti glashöljet.


Flerglasfönster

Plastfönster kan göras med två eller tre glasisolering.

Möjlig Glas tjocklek – 24-52 mm. Standard – 48 mm flerglasfönster.

Tvåglasfönster är infälld profil 25 mm, bidrar till att upprätthålla den höga termiska prestanda.

Single-rutan fönster Ug = 1,1 W / m2K

(2 glas, en av dem värmeisolerande, Argonfyllning).

Ljusgenomsläpp 79%

Den totala överföringen av solenergi 61%

Tvåkammarglasfönster Ug = 0,7 W / m2K

(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, Argonfyllning).

Ljusgenomsläpp 70%

Den totala transmissionen av solenergi av 49%

Glas paket alternativ:

1. Standarden tvåglasfönster

2. Värme isolerrutor

3. Solar kontrollerar isolerglas enheter

4. Ljud isolerrutor

5. Säkerhetsglasförpackningar

6. Dekorativa glasförpackningar

7. Brandsäker glasförpackningar

8. antifog glasförpackningar

9. Utanför klimatförändringarna på fönster renhet med hjälp av glasförpackningar

Vem garanterar täthet glashöljet fönstret?

Ett omfattande paket av kvalitet glas för att säkerställa att certifierade isolerglas tillverkare.

Glas paket konsolidering av produktens kvalitet garanterar vi. Högkvalitativ packning placerad inglasning produkten är resistent mot UV-strålar, kyla och värme, är stabil och vadde tillåtet rörelser på grund av temperaturförändringar.


Ljudisolering

34 (-1;-4) dB (dessa värden kan ändras en smula vid förändring av produktens mått)

Om man väljer ett speciellt ljudisolerande glas kan man nå upp till 50 dB ljudisolering

VEKA AG profilfönster tillhör den högsta klassen av ljudisolerande fönster.


Värme

Produktens konstruktion garanterar utmärkt värmeisolering tack vare:

Karmtjocklek

Den mycket tjocka fönsterkarmen och förnsterramen är en av de mest fulländade profilerna i det sortiment som erbjuds av den tyska koncernen VEKA AG.

Middleware

Motståndskraftiga och hållbara packning omfattar även tre rader och maximalt skydd mot buller, kyla, fukt eller värme.

Glas paketet

2 (eller 3) glasögon, Aragon, fyllda med glas paket.

En (eller två) yttre glas är värmeisolerande.

Värmeisolerande egenskaper kan förbättras med varmt TGI glasenhet ram.

Fönster är glaserade med en särskild mellan, lämnar inga gap mellan glashöljet och fönsterprofil.


Säkerhet

De valda fönstersystemen garanterar säkerheten:

Inbrottssäkerhet

Fönstren tillverkas alltid med säkerhetsförhöjande beslag, vilka avsevärt begränsar möjligheterna att bryta upp dem.

Produkterna glasas endast inifrån, det är därför omöjligt att ta ut glaset utifrån. Man kan endast ta sig in genom att slå in fönsterglaset.

Fönstren kan förses med säkra, laminerade glas.

Skydd mot skador

Fönstren kan framställas med säker, härdat (eller laminerat) glas.

Barnsäkerhet
Låsbara handtag kan monteras i fönstren och helt  omöjliggöra att öppna dem inifrån.

Säkert underhåll
De vändbara fönstren kan enkelt tvättas inifrån.

Säkerhet ur hälsosynpunkt
Samtliga VEKA-produkter tillverkas endast med kalcium-zink stabilisatorer, inga blystabilisatorer förekommer.


Stabilitet

PVC VEKA Softline 82 profilfönster är mycket stabila.

Tack vare sin stabilitet och långa livslängd märks de som klass A.

Profilen tillverkas med användning av en kvadratisk, 1,5 mm tjock stålkontur. En sådan kontur garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka, profilens yttre vägg är 3,0 mm tjock. Av dessa anledningar är denna profil extremt stabil.

För ramen används stålarmering med dubbelvikt kant för maximal stabilitet.


Livslängd

Samtliga material som används i tillverkningen är certifierade, testade och har lång livslängd.

Livslängden tack vare plastkvaliteten
VEKA AG tillverkar endast PVC-profiler av ej återvunnen plast. Detta garanterar profilens stabilitet och livslängd samt motståndskraft mot deformationer.

Den avgörande skillnaden som gör att VEKA AG PVC-fönsterprofiler är bättre än andra är antalet kalibreringar i tillverkningsprocessen. Tack vare kalibreringsförfarandet är VEKA AG produkterna extremt stabila och motståndskraftiga mot mekaniska och värmerelaterad påverkan i den fortsatta tillverkningsprocessen. Profilen behåller sin karaktär under hela tillverkningen och förändras inte utan förblir som den ska vara.

Livslängd tack vare ytans kvalitet
Såväl den vita som den färgade VEKA-profilen tillverkas utan undantag i Tyskland. Vi understryker att den färgade profilen alltid tillverkas endast vid VEKA AG:s fabrik i Tyskland, dvs under tillverkningsprocessen för profilen. Färgen appliceras således industriellt, vilket garanterar högsta kvalitet på yta och längsta möjliga livslängd.

Vid tillverkningen används endast stabilisatorer som är motståndskraftiga mot UV-strålning, de kommer aldrig att gulna av solen.

Livslängd för profilkonstruktionen
Under tillverkningen av profilen tätas mellanläggen endast efter det att profilen svetsats ihop. Mellanläggen utsätts således inte för svetslågans hetta och alla delar, inklusive hörnen, förblir elastiska och funktionella och behåller sin täthet.

Eftersom mellanläggen inte svetsas kan de när som helst enkelt bytas ut.

Livslängd för flerglaspaket
Fönster och dörrar har lång livslängd tack vare flerglasfönstren som fästs vid produkten med användning av ett mellanlägg som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd för beslagI
Produkten har lång livslängd tack vare de stabila tyska (danska och svenska) beslagen som är utplacerade med lämpliga mellanrum och effektivt fördelar vikten samt upprätthåller funktionen.


Tekniska fördelar

VEKA AG tillverkningsteknologi är en av de äldsta på marknaden för PVC-fönster.

PVC-profil med stålarmering är ett koncept som testats av tiden. Den är mycket stabil och isolerar samtidigt värmen på ett utmärkt sätt. VEKA AG:s långa erfarenhet visar att stålarmeringen inte påverkar de värmeisolerande egenskaperna hos fönster eller dörrar. De produkter som tillverkats enligt denna princip har egenskaper som kan jämföras med fönster i så kallade passiva hus.

Från allra första början valde vårt företag VEKA AG som långsiktig partner. Det långa partnerskapet med VEKA AG har visat på koncernens pålitlighet och på det höga värdet hos VEKA-profilen.


Öppningsmekanism

Siegenia Aubi (Tyskland)

Beslagen är stabila och av hög kvalitet och förstärker fönstrens funktionalitet.

Handtag kan väljas enligt nedan:
Vanliga
Låsbara
Inbrottssäkra

Standardfärger


Vädring

Samtliga PVC-fönster med öppnings- och vändningfunktion kan vädras via mikroventilationen. En sådan beslagskonfiguration monteras in i alla våra produkter.

Luftkanaler kan fräsas in i karmen eller fönsterramen och kan också monteras ovanpå flerglaspaketet.

OBS: innan montering av luftkanaler ska värmeförluster bedömas. Vidare ska konsultationer med fönstertillverkaren genomföras före placering för luftkanaler.


Tillsyn

PVC-fönster och –dörrar kräver minimal tillsyn.

De viktigaste aspekterna som är värda att notera för en god tillsyn är följande:

Använd inte frätande ytrengöringsmedel för PVC-fönster.

Vid byggen eller renovering, se till att skydda PVC-fänster och –dörrar från byggmaterial, eftersom byggmaterialblandningar som hamnar på produktens yta skapar irreparabla skador. OBS: för att skydda ytan, använd inte starkt fästande maskeringstejp eller liknande.

Ta bort skyddsplast genast efter monteringsarbeten, eftersom de, om de lämnas en längre tid, kan skada ytan.

Torka bort damm och smuts från ytan några gånger om året. Använd en svamp som dränkts i vatten eller en trasa. PVC-profiler kan tvättas med såpvatten samt med vatten med soda.

För att på lämpligt sätt kunna exploatera fönstren ska man notera följande:

Lämplig tranport och lagring av produkterna

Skydd och tillsyn av ytan

Tillsyn av flerglasfönstren

Tillsyn av mellanlägg och vattendränering (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem)

Tillsyn av öppningsmekanismer (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem, smörj dem 2 gånger per år)

Lämplig vädring


Certifikat

PVC-fönstren är märkta med CE

PVC-fönstren och –dörrarna motsvarar de krav som uppställts i EU:s produktdirektiv. Grund för deklaration om motsvarighet är „ift Rosenheim GmbH“.

Kvalitetskontroll enligt RAL kvalitetsmärkning för PVC-fönster, klass A.

Värmeisolering enligt DIN 4108 och EnEV, dvs enligt Tysklands energisparnormer.

UAB Sumeda har implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 standarder för sin företagsledning.

UAB Sumeda är attesterat av Litauiska Republikens miljödepartement


Miljövänlighet

Produkten kan återvinnas till 100 %.

 Fönstren och dörrarna är helt säkra eftersom de råvaror man använder i tillverkningen uppfyller de högsta krav som anges i EU:s normer för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.