Ytterdörr VEKA Softline

Ytterdörr VEKA Softline
  • SUMEDA UAB CIMG4771
VEKA AG Siegenia PN combi ASSA ABLOY VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

Ytterdörr VEKA Softline

PVC-ytterdörr VEKA Softline.

Klass A enligt DIN EN 12608.

Ytterdörrprofilen har tagits fram i Tyskland.

U = 1,7 W/m2K

Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter.

Fyllning

Ytterdörren är inglasad med flerglasfönster och/eller fylld med värmeisolerande material


Profilmått

Karmtjocklek: 70 mm
Ramtjocklek: 70 mm

Profilens yttervägg är 3,0 mm tjock. Profilen motsvarar högsta standard och är märkt som klass A.

Stålarmeringen är från 1,5 mm och uppåt.


Produktmått utan partitionering

Min: 1900 mm x 800 mm
Max: 2400 mm x 1000 mm


Öppningsmöjligheter

Öppnas utåt eller inåt


Design: form och färg

Yta och färg
En klassisk profildesign
VEKA Sofline profildesign är mycket subtil, kvaliteten på yta och färg är idealisk. Ytan kräver minimal tillsyn och har lång livslängd.

Form
Dörren kan ha partitioner i vilka flerglasfönster kan monteras in

Olika alternativ…


Ljudisolering

34 (-1;-4) dB (dessa värden kan ändras en smula vid förändring av produktens mått)

VEKA AG profilfönster tillhör den högsta klassen av ljudisolerande fönster.


Säkerhet

Ytterdörren kan kompletteras med trebeslagslås. Detta garanterar dörrens täthet och säkerhet. De gångjärn som används för dessa ytterdörrar utmärks av styrka, säkerhet och möjlighet att reglera täthet vid stängning och eventuell sättning av dörren.


Öppningsmekanismer

Ytterst tåliga gångjärn SCHUIT DUISS (Vokietija)
Lås för ytterdörr FUHR (Tyskland), KFV (Tyskland)


Certifikat

PVC-fönstren är märkta med CE
PVC-fönstren och –dörrarna motsvarar de krav som uppställts i EU:s produktdirektiv. Grund för deklaration om motsvarighet är „ift Rosenheim GmbH“.
Kvalitetskontroll enligt RAL kvalitetsmärkning för PVC-fönster, klass A.
Värmeisolering enligt DIN 4108 och EnEV, dvs enligt Tysklands energisparnormer. Den VEKA AG är det första företaget inom sin bransch att ta emot DIN ISO 9001.

UAB Sumeda har implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 standarder för sin företagsledning.
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska Republikens miljödepartement


Miljövänlighet

Produkten kan återvinnas till 100 %.

Fönstren och dörrarna är helt säkra eftersom de råvaror man använder i tillverkningen uppfyller de högsta krav som anges i EU:s normer för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.


Stabilitet

PVC VEKA Softline profil är mycket stabila.
Tack vare sin stabilitet och långa livslängd märks de som klass A.
Profilen tillverkas med användning av en kvadratisk, 1,5 mm tjock stålkontur. En sådan kontur garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. Av dessa anledningar är denna profil extremt stabil.
Profilens yttre vägg är 3,0 mm tjock.
Det är viktigt att notera att Klass A-produkter endast tillverkas av originalråvara, ej av återvunna material. Fönstren och dörrarna är därför mer stabila och av högre kvalitet.


Livslängd

Samtliga material som används i tillverkningen är certifierade, testade och har lång livslängd.
Livslängden tack vare plastkvaliteten
VEKA AG tillverkar endast PVC-profiler av ej återvunnen plast. Detta garanterar profilens stabilitet och livslängd samt motståndskraft mot deformationer.
Den avgörande skillnaden som gör att VEKA AG PVC-fönsterprofiler är bättre än andra är antalet kalibreringar i tillverkningsprocessen. Tack vare kalibreringsförfarandet är VEKA AG produkterna extremt stabila och motståndskraftiga mot mekaniska och värmerelaterad påverkan i den fortsatta tillverkningsprocessen. Profilen behåller sin karaktär under hela tillverkningen och förändras inte utan förblir som den ska vara.

Livslängd tack vare ytans kvalitet
Såväl den vita som den färgade VEKA-profilen tillverkas utan undantag i fabrik. Vi understryker att den färgade profilen alltid tillverkas endast vid VEKA AG:s fabrik, dvs under tillverkningsprocessen för profilen. Färgen appliceras således industriellt, vilket garanterar högsta kvalitet på yta och längsta möjliga livslängd.
Vid tillverkningen används endast stabilisatorer som är motståndskraftiga mot UV-strålning, de kommer aldrig att gulna av solen.

Livslängd för profilkonstruktionen
Under tillverkningen av profilen tätas mellanläggen endast efter det att profilen svetsats ihop. Mellanläggen utsätts således inte för svetslågans hetta och alla delar, inklusive hörnen, förblir elastiska och funktionella och behåller sin täthet.
Eftersom mellanläggen inte svetsas kan de när som helst enkelt bytas ut.


Tekniska fördelar

VEKA AG tillverkningsteknologi är en av de äldsta på marknaden för PVC-fönster.

PVC-profil med stålarmering är ett koncept som testats av tiden. Den är mycket stabil och isolerar samtidigt värmen på ett utmärkt sätt. VEKA AG:s långa erfarenhet visar att stålarmeringen inte påverkar de värmeisolerande egenskaperna hos fönster eller dörrar.

Från allra första början valde vårt företag VEKA AG som långsiktig partner. Det långa partnerskapet med VEKA AG har visat på koncernens pålitlighet och på det höga värdet hos VEKA-profilen.

Med VEKA-profilerna kan vi erbjuda klienten professionella PVC-fönsterssystem. För projekteringen av Ditt fönstersystem kommer vi att använda den erfarenhet av såväl tillverkning som montering som VEKA AG som vårt företag samlat på sig. Vårt långsiktiga partnerskap med VEKA AG garanterar en smidig process och hög kvalitet på tillverkningen: god förståelse av profilens möjligheter samt en utmärkt kvalitet på produkterna.


Tillsyn

PVC-fönster och –dörrar kräver minimal tillsyn.

De viktigaste aspekterna som är värda att notera för en god tillsyn är följande:

Använd inte frätande ytrengöringsmedel för PVC-fönster.

Vid byggen eller renovering, se till att skydda PVC-fänster och –dörrar från byggmaterial, eftersom byggmaterialblandningar som hamnar på produktens yta skapar irreparabla skador. OBS: för att skydda ytan, använd inte starkt fästande maskeringstejp eller liknande.

Ta bort skyddsplast genast efter monteringsarbeten, eftersom de, om de lämnas en längre tid, kan skada ytan.

Torka bort damm och smuts från ytan några gånger om året. Använd en svamp som dränkts i vatten eller en trasa. PVC-profiler kan tvättas med såpvatten samt med vatten med soda.

För att på lämpligt sätt kunna exploatera fönstren ska man notera följande:
Lämplig tranport och lagring av produkterna
Skydd och tillsyn av ytan
Tillsyn av flerglasfönstren
Tillsyn av mellanlägg och vattendränering (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem)
Tillsyn av öppningsmekanismer (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem, smörj dem 2 gånger per år)
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog