Värmebesparingar genom varma flerglasfönsterramar

Värmebesparingar genom varma flerglasfönsterramar

Värmebesparingar genom varma flerglasfönsterramar

En varm TGI flerglasfönsterram är, till skillnad från en standardram, tillverkad av värmeisolerande plast. En sådan ram är tillverkad av böjlig plast som armerats med stål. En TGI-ram minskar effektivt värmeförlusten och förbättrar fönstrets allmänna värmeisoleringskoefficient med 0,10 W/(m2*K) – 0,15 W/(m2*K) U punkter.

En TGI-ram garanterar att temperaturen i lokalen blir högre, dessutom minsker den avsevärt kondens samt risken för mögel.