Form

Form

Träfönster

Tillämpningsmöjligheterna för träfönstersystem är mycket omfattande. Vi tillverkar såväl traditionella som specialbeställda fönster: trapetsform, bågfönster och andra former.
Vi kan tillverka stora fönster, odelade öppningsbara och ej öppningsbara fönster samt koppla ihop dem med varandra.
Vid behov kan vi dekorera fönstren med olika typer av dekorativa skiljeelement.


Skjutdörrar för altan HS och PSK

Har inga extra partitioner (de kräver inga extra delar för att skapa stadga) utan bara den stabila dörrdelen samt karm, de begränsar därför inte ljusets möjlighet att komma in inomhus, vilket ökar byggnadens värde.

Skjutdörrar för altan HS

hs_SUMEDA_UAB_2

 

Skjutdörrar för altan PSK

psk_SUMEDA_UAB


Ytterdörrar

Dörren kan delas i partitioner, i vilka man kan montera in flerfönsterglas.


Skandinaviska träfönster

Vi kan tillverka fönster med olika typer av öppningsmekanismer (SideHung, TopSlide, TopSwing, TopHung), olika typer av träfönster av skandinavisk typ. Dessutom kan vi tillverka mycket stora, mycket funktionella och stadiga träfönster.


Skandinaviska altandörrar

Traditionella skandinaviska altandörrar med flerglasfönster som täcker hela produkten.


Skandinaviska ytterdörrar

Dörren kan delas i partitioner, i vilka man kan montera in flerfönsterglas.