Glas

Glas

Glas

Glas är ett material med flexibelt användningsområde och en omistlig del av den moderna arkitekturen. Flerfönsterglaset upptar en stor del av fönstrets eller altandörrens yta, därför är egenskaperna hos flerglasfönstret extremt viktiga för den slutliga kvaliteten på produkten. Flerglasfönstren ska uppfylla kraven på värmeisolering, solkontroll, säkerhet och dekoration.

Träfönster och altandörrar kan tillverkas med två- eller treglasfönster.

Möjligheter med flerglasfönster

Värmeisolerande flerglasfönster. I denna grupp ingår flerglasfönster som tillverkats med 1 eller 2 värmereflekterande glas. Sådana flerglasfönster har en förbättrad isoleringsfunktion och återreflekterar värmen tillbaka in i lokalen, dvs begränsar avsevärt värmeförlusten genom fönsterglaset.

Flerglasfönster som kontrollerar solvärmen. Flerglasfönster som har till uppgift att kontrollera solenergin tillverkas av glas som dämpar solvärmen. Eftersom det blir allt vanligare att glasa in stora ytor i byggnader ökar betydelsen av inglasningens egenskaper. En av de huvudsakliga egenskaperna hänförs till hämmandet av solenergin.

Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller särskilt laminerade glas kan vi uppnå en ljudisolering upp till 50dB. Det måste noteras att monteringen, samt användandet av lämpliga material har en avgörande effekt på kvaliteten hos ljudisoleringen.

Säkra flerglasfönster. Dessa glas är tillverkade av laminerat, härdat eller armerat glas. Vid projekteringen måste man bedömda lokalens användningsområden, typ av verksamhet och rörelseintensiteten, dvs förutse kritiska zoner där stora mängder människor kommer att röra sig.

Dekorativa flerglasfönster. Flerglasfönster för vilka olika typer av dekorativa och matta glas används.

Eldfasta flerglasfönster. Denna typ av flerglasfönster kan, tack vare sin konstruktion, håller under en viss tid vid eldsvåda, dvs det tillåter ingen öppen flamma, rök eller giftig rök att tränga igenom.

ANTIFOG flerglasfönster. Effektiva flerglasfönster skapar förutsättningar för att kondens ska lägga sig på fönstret. Man kan undvika droppbildning genom användning av ANTIFOG flerglasfönster, som på utsidan är täckta med lämplig film som inte tillåter glaset att svalna till sådan temperatur vid vilken kondens bildas på glasets yta. Fuktdropparna splittras och ingen imma bildas på glaset, vilket gör att man kan glädja sig åt utsikten genom fönstret under hela året. Flerglasfönster som skyddar från fuktbildning är helt genomskinliga och kräver ingen särskild tillsyn.

Självrenande flerglasfönster. Ytterglaset på detta flerglasfönster är täckt med en osynlig hinna. Med hjälp av ultraviolett strålning ser denna hinna till att det vid regn är extremt lätt att ta bort smuts. Ju mer ultraviolett strålning som glaset tar emot och ju mer regn glaset utsätts för desto renare är det. Man ska dock notera att sådant glas håller sig rent mycket längre än vanligt glas, det betyder dock inte att man inte ska tvätta fönstret då och då. OBS: vid sällsynta tillfällen måste glaset tvättas, i så fall ska det göras milt, med en mjuk borste eller svamp. Alla trasor, med vilka ytan tvättas skall hela tiden sköljas, så att den hela tiden hålls ren och att inga orenheter skadar glasytan. Det vatten som används kan mjukas upp genom att man tillsätter lite flytande tvål.