Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

Sedan 1997 förbättrar vi våra fönster samt altan- och ytterdörrar, så att vi alltid kan uppfylla kraven på högsta värmeisolering, komfort, livslängd och säkerhet.

Våra fönsterprofiler tas fram i Tyskland och Skandinavien. Med befintliga träfönsterprofiler erbjuder vi sedan länge träfönstersystem lösningar för de mest komplicerade upgifter man kan tänka sig.

Våra värderingar:

- Lösningens unikalitet och tillfredsställelse av individuella krav. Vi söker alltid att hitta en lösning som motsvarar den enskilde beställarens krav.
- Löpande förbättring av produkten. Från det att vi startade förbättrar vi löpande vår produkt; vi genomför löpande materialkontroller och söker, med ögonen på tekniska nyheter, råvaror som garanterar bästa isolering och produktens livslängd.
- Produktens kvalitet. Till och med när marknaden anger lägre priser, och många ger efter inför detta och försämrar produktens kvalitet, har vi alltid hållit produktens värde och livslängd för en prioritet. Vi har aldrig gett efter för krav på prissänkningar till priset av lägre kvalitet.