Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet

Fönstren, altandörrar och ytterdörrar spelar en avgörande roll vad gäller säkerheten i din bostad. Vi tittar på säkerhetsfrågor från ett helhetsperspektiv:
- Inbrottssäkerhet
- Förebyggande av personskador
- Barnsäkerhet, dvs, möjligheten att begränsa öppningsmöjligheterna

Säkerheten hos skandinaviska fönstersystem

Skandinaviska träfönster glasas endast från insidan, det är därför omöjligt att ta ut glaset utifrån. Enda sättet att bryta sig in är att slå sönder själva glaset. Fönstren kan tillverkas med säkra laminerade eller härdade glas. Man kan montera låsbara handtag eller beslagstillbehör som fullständigt omöjliggör för barn att öppna fönstren.

För skandinaviska altandörrar är det nödvändigt att använda säkert glas: för att skydda mot inbrott och förebygga personskador ska laminerat glas användas. Vid behov kan man förenkla altandörrens konfiguration, men också i detta fall måste personskador förebyggas genom användande av härdat glas. I altandörrar kan man montera in en säkerhetsspanjolett, i sådant fall förstärks låsmekanismen med extra stift som fixerar en låst altandörr. Dörren har i så fall endast ett handtag på insidan, som fungerar som lås.

Standardversion: handtag på insidan och på utsidan, dörren kan låsas på både in- och utsidan.

Version med förhöjd säkerhet: handtag endast på insidan, liksom låsmekanism.

Skandinaviska ytterdörrar kan likaså tillverkas med extra säkerhetsspanjolett. I sådant fall förstärks låsmekanismen med extra stift som fixerar en låst ytterdörr. Dörren har i så fall endast ett handtag på insidan, som fungerar som lås. Dörrar med förhöjd säkerhet har både ett över- och underlås. Överlåset kan låsas från bägge hållen medan underlås låses med vred inifrån och med nyckel utifrån.

Standardversion: ett lås, handtag på bägge sidor, ytterdörren låses med vred inifrån och med nyckel utifrån.

Version med förhöjd säkerhet: två lås, handtag på bägge sidor. Överlåset kan låsas från bägge hållen medan underlås låses med vred inifrån och med nyckel utifrån.