Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK 80

Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK 80
  • SUMEDA UAB_GRA3464
  • SUMEDA UAB_GRA3415
Siegenia PN combi ASSA ABLOY Teknos Gutmann VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK 80

Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK är det bästa valet för altandörrar som är större än normalt eller medelstora.
Detta är en särskilt tät altandörr som har två öppningslägen.

Tack vare sin täthet passar den utmärkt för byggnader i nordiskt klimat, samt för altaner vid havet.
Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK av trä garanterar att man enkelt kommer ut på altanen, vilket ger möjlighet att fröjdas åt omgivningen, lätt röra sig mellan inomhusytan och altanen. Det gör vidare att det är lätt att vädra inomhusytorna.

U = 1,1 W/m2K

Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter

Profilmått

Karm: 80 mm
Fönsterram: 80 mm

Produkt med aluminiumbeläggning
Karm: 90,5 mm
Fönsterram: 90,5 mm


Produktmått utan partitionering

Min: 2000 mm x 1800 mm
Max: 2360 mm x 4000 mm


Öppningsmöjligheter

Skjutdörr med glid- och tiltsystem
Konfigurationen av altandörrens öppningsbara och ej öppningsbara delar kan förändras utifrån de behov som det konkreta projektet anger:

1. En öppningsbar, en ej öppningsbar del
2. Mittendelarna öppningsbara, siddelarna ej öppningsbara.
3. En mittendel öppningsbara, siddelarna ej öppningsbara
4. Siddelarna öppningsbara, mittdelen ej öppningsbar

psk1


Design: form och färg

Altandörrar i modern design kan med lätthet inkorporeras i såväl klassisk som modern design. Altandörrar i trä skänker mer ljus och trevnad åt hemmet.
Form
Denna typ av altandörrar kan vara gansk stora utan att vara delade, därför ger de mycket ljus och skönhet åt interiören. Det är ett utmärkt val av altandörr, eftersom den öppningsbara delen kan väljas och konfigureras efter behov.
Färg
Färg kan väljas från ett bredd utbud i RAL- och NCS-paletterna.


Ljudisolering

35 (-1;-5) dB


Säkerhet

De lösningar som valts för systemet garanterar säkerheten:
Skydd från inbrott
Standardversion: handtag endast på insidan, vilket gör det omöjligt att öppna därren utifrån ta ut glaset utifrån. 
Fönstren ska förses med säkra flerglasfönster: laminerade (mot inbrott och för att förebygga personskada) eller härdade (för att förebygga personskada).


Flerglaspaket

Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK kan tillverkas med två- eller treglasfönster
Grundläggande krav på altandörrar
För altandörrar är det nödvändigt att använda säkra glas; för att skydda sig från inbrott och personskador ska laminerat glas användas.
Vid behov kan dörrens konfiguration förenklas – dock är det nödvändigt att skydda sig från personskador och därför använda härdat glas.
Hur garanteras tätheten hos flerglasfönstren i fönstret?
Ett specialsilikon som skyddar flerglasfönstren från mikromellanrum och mögel och appliceras vid tillverkningen av altandörren för att fästa flerglasfönstren

Treglasfönster U = 0.6 W/m2K (44 mm)
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 69 %
Ljusåtersken 15 %
Total solenergigenomsläpplighet 48 %

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 78 %
Ljusåtersken 9 %
Total solenergigenomsläpplighet 53 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 24-44 mm flerglasfönster


Vädring

Vädringsmöjlighet genom mikroventiler i beslagen: om man inte stänger fönsterbågen hela vägen kan man fixera denna och på så sätt lämna ett litet mellanrum för ventilationen.


Trä och målning

Kvaliteten på träet och målningen avgör om produkten får en lång livslängd.
Trä
Kvistig eller kvistfri fur, lärkträ eller ek.
Fukthalt 10-12 %
Träfönster och –dörrar uteslutande tillverkas av limträ, med träbalkar.

Färg
För målning används vattenbaserad dekorationsfärg av märket Teknos (Finland).
Teknos färg har betydligt färre organiska föreningar och tungmetalltillsatser än vad de rättsakter som reglementerar produktionskvalitet kräver.
Den torra ytan på färgen är 120-140 mkr tjock, vilket motsvarar den standard som gäller för nordiskt klimat.


Öppningsmekanism

Siegenia Aubi (Tyskland)
PSK PORTAL 160PLUS eller PSK PORTAL 200-ZPLUS
Standardversion: handtag inomhus, draghandtag utomhus.
Version med extrafunktion: lås inmonterat i fönsterbågen, från in- och utsidan. Med denna version kan man öppna och låsa även från utsidan.


Certifikat

Träfönster och –dörrar är märkta med CE symbolen
Träfönster och –dörrar uppfyller de krav som ställs i EU-direktiven för byggprodukter
Inom ramen för sin företagsstyrning har UAB Sumeda implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska republikens miljödepartement

Certifikat för träråvara
Kvaliteten på trävaran och dess uppfyllande av krav på nödvändiga råvaror grundas på leverantörens BM Trada-certifikat, samt ackreditering av FSC-rådet. Limning av träet sker enligt standard: DIN EN 204, D4

Certifikat för trämålningssystem
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, NWPC Certifikat för godkännande av träkonservanter (Norge), PYR certifikat (Finland), Swedac Ackrediteringsbevis (Sverige) samt andra certifikat i enlighet med krav i respektive land.

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för målning med aluminiumfärg
Pulvermålningen uppfyller följande krav: GSB International (aliuminiumdelar som används vid byggnationer, kvalitetsmärkning) samt SFS 5795 (SFS – Föreningen Finsk Standard).

Certifikat för aluminiumprofiler
GUTMANN-gruppen har följande certifikat: GSB, Qualicoat, Qualanod, Ü-Zeichen, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 22000, EG-Zertifikat CE, EURAS 2010, INTERPON D 2000

Certifikat för rörliga delar
Siegenia Aubi (Tyskland), Siegenia Aubi Quality Management ISO 9001-certifiering, det företag fokus på kvalitet återspeglas i en växande produktsortiment som möter - och ofta överskrider – rykte “Made in Germany” standard.


Miljökrav

Produkten kan återanvändas till 100 %.
Produkten är tillverkad av naturliga material. Den skapar inte elektrostatisk laddning. Endast ofarliga ämnen används vid designen.
Fönstern och dörrarna är helt ofarliga för hälsan eftersom samtliga råvaror som används vid tillverkningen uppfyller de högsta EU-kraven för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.


Stadga

Skjutdörr med glid- och tiltsystem PSK är mycket stadiga tack vare den i Tyskland framtagna profilen och de kvalitativa tyska beslagen.

Fönsterbågen kan väga upp till 200 kg
Den öppningsbara delen kan vara upp till 2360 mm hög
Den öppningsbara delens bred kan vara upp till 2000 mm

Det trä som används är limmat av utvalt kärnvirke, produkten har därför mycket goda konstruktionsegenskaper och deformeras inte.


Livslängd

Samtliga material som används vid tillverkning av dörrar och fönster är certifierade, testade och har en lång livslängd. Träfönster och –dörrar tjänar mycket länge om de erhåller lämplig tillsyn.

Livslängd med avsende på trä
En träprodukt har en mycket lång livslängd tack vare lämplig trävara som är limmat med särskilt fukttåligt lim. Detta lim fäster ihop och impregnerar träet, därför är kontruktionen säkrad för fuktangrepp.

Livslängd med avseende på färg
Träprodukten har lång livslängd tack vare det tjocka (dock ej för tjocka) färglagret. Tjockleken passar till och med för nordiska klimatförhållanden.

Livslängd med avseende på flerglaspaket
Produkten har lång livslängd tack vare det täta flerglaspaketet, vilket fästs in i fönstret med silikon som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd med avseende på rörliga delar
Träfönster och –dörrar har lång livslängd tack vare de stadiga danska (och svenska) beslagen.


Tekniska fördelar

Träfönstertillverkningen utförs i enlighet med det tyska WEINIG systemet
Namnet WEINIG är synonymt med teknisk utveckling. Ledaren inom området system för trätillverkningsindustrin WEINIG står som etta i världen med sina idéer och sin teknologi.
Av detta skäl har UAB Sumeda valt WEINIG som pålitlig partner för att skapa långsiktigt värde för sina klienter.
Med tillverkningsutrustning från WEINIG kan vi erbjuda en rad olika fänster och dörrar och vara säkra på att de tillverkade produkterna exakt motsvarar konstruktionsritningarna för respektive produkt; detta eftersom WEINIG garanterar höga produktionsstandarder: maximal exakthet, smidig materialtillgång och utmärkt ytkvalitet.


Tillsyn

Viktigast krav för tillsyn av träprodukter: produktens träytor ska strykas med särskild träskyddslösning 1 till 2 gånger per år
Regelbunden strykning med särskild rräskyddslösning garanterar en lång livslängd, förnyar färgen och skänker glans
Om man änskar att exploatera träfönster och –dörrar på lämpligt sätt ska följande moment tas i beaktande:
Lämplig transport och lagring av fänster och dörrar
Skydd och tillsyn av träytorna
Tillsyn av flerglaspaketen
Tillsyn av mellan- och vattendränage
Tillsyn av öppningsmekanismen
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog


Systemet kan stagas av aluminium

Trä fönster eller en dörr kan vara mer hållbara.

Maximalt långlivat, modernt, varmt träfönster av skandinavisk modell.

Fönstret erhåller maximal livslängd tack vare sina aluminiumprofiler som täcker fönstret på utsidan. Den tyska aluminiumprofilen fjädrar all typ av rörelse och eliminerar risken för sprickor. Aluminiumprofilen ger, samtidigt som den skyddar träet, möjlighet för träet att andas, vilket ger en maximalt positiv effekt. Många andra aluminiumsystem tillåter inte träet att andas och skyddar inte från sprickor.

Färger

Färger på aluminiumet kan väljas från RAL- och NCS-paletterna. Produktens insida kan, om så önskas, täckas med olika toner av lack eller färg enligt RAL och NCS

Flerglaspaketet fästs i träkarmen, aluminiumet håller inte upp glaset och glaset har ingen direktkontakt med aluminiumet, vilket ger bästa värmeisolerande effekt.

Aluminiumet har ingen direktkontakt med flerglaspaketet eller fönsterkonstruktionen, vilket gör att ljudisoleringen hos fönstret eller balkongdörren inte försämras.

Livslängd

Tack vare aluminimumtäckningen har produkten en mycket lång livslängd.

Träproduktens livslängd beror på aluminiumsystemet Gutmann Cora som används på dess utsida. Aliuminiumet täcker helt och skyddar träet från utsidan. Gutmann Cora aluminiumsystem fästs direkt mot träet med ett mellanrum mellan aluminium och trä vilket tillåter träet att andas. Trots detta skyddar Gutmann Cora-systemet produktens trä från alla typer av yttre påverkan (UV-strålar, regn, vind, kyla).

Tekniska fördelar

Gutmann Cora aliuminiumsystem för träfönster är en speciell tysk uppfinning.

Det är ett särskilt alumimiumsystem som fästs på produktens utsida. Aluminiumet är tjockt, hela 1,7 mm. Det är motståndskraftigt mot spänningar, har en slät yta och enhetlig färg. Tack vare sin speciella konstruktion rör sig aluminiumet inte över tid och deformeras inte.

Aliuminiumtäckningen fästs med plastklämmor som skyddar träet och stadigt håller aluminiumet på plats. Klämmorna fjädrar alla spänningar och hindrar sprickbildningar.

Mellan aluminiumtäckningen och träet finns ett mellanrum för luft som tillåter träet att andas, dock är träet helt skyddat från yttre påverkan.

Aluminiumtäckningen fästs med metallbeslag i hörnen, vilket hindrar sprickbildning.

Målning

Gutmann Cora aluminiumtäckning målas med särskild teknik. Färger kan väljas från RAL- eller NCS-paletterna.

Pulvermålade ytor kräver nästan ingen tillsyn. Tack vare den högkvalitativa målningstekniken tål aluminiumet UV-strålning samt stora temperaturskillnader. Pulvermålning är ekonomisk, ekologisk och garanterar produktens estetiska egenskaper.

Tillsyn

Produkter som är täckta med aluminium behöver ej målas om eller ses efter med speciella hjälpmedel.

Aluminiumet ska tvättas två gångar om året med rent vatten som ej är varmare än 25 C. Man kan tillsätta en liten mängd neutralt eller lätt alkaliskt tvättmedel i vattnet.

Vid tvättning ska en mjuk trasa som inte river användas.

Man ska inte låta tvättmedel ligga kvar på den yta som tvättas i mer än en timme.