Skandinaviska gammaldags fönster RUSTIK 80/115

Skandinaviska gammaldags fönster RUSTIK 80/115
  • SUMEDA UAB Rustik 5
  • SUMEDA UAB Rustik 3
  • SUMEDA UAB Rustik 8
  • SUMEDA UAB Rustik 7
  • SUMEDA UAB Rustik 1
  • SUMEDA UAB Rustik 4
  • SUMEDA UAB Rustik 9
Siegenia PN combi ASSA ABLOY Teknos Gutmann VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

Skandinaviska gammaldags fönster RUSTIK 80/115

Gammaldags, mycket vackra skandinaviska dekorerade träfönster.

Fönstret passar utmärkt för gammaldags, kulturmärkta byggnader. Fönstren har en gammaldags design, dock uppfyller de alla krav på kvalitet och modern värmeisolering.

RUSTIK fönster hjälper till att underhålla den autentiska andan hos en byggnad, samtidigt som de innebär en mycket bättre värmeisolering än med gamla fönster.
U = 1,2 W/m2K

De material som används för tillverkningen är certifierade. Detta fönstersystem exporteras till Skandinavien sedan 2009. Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter

Profilmått

Karm: 115 mm
Fönsterram: 80 mm


Produktmått utan partitionering

Öppningsbart fönster
Min: 360 mm x 420 mm
Max: 1500 mm x 950 mm
Ej öppningsbart fönster
Min: 300 mm x 300 mm
Max: 2800 mm x 3000 mm


Öppningsalternativ

Ej öppningsbara fönster
Fönster öppningsbara utåt:
SideHung
TopSlide
TopSwing
TopHung


Design: form och färg

Form
Fönsterkarmarna och kanterna på fönsterbågarna inuti produkten är dekorerade. Träfönstren tillverkas med dekorativa haspar.

Färg
Färg kan väljas från ett brett sortiment av nyanser från RAL eller NCS-paletterna. Det rekommenderas att utsidan målas medan insidan kan antingen lackeras i olika toner eller målas enligt RAL eller NCS

Tvärposter
Träfönstren kan förses med äkta eller dekorativa tvärposter


Ljudisolering

34 (-2;-6) dB


Säkerhet

De lösningar som valts för systemet garanterar säkerheten:
Skydd från inbrott
Fönstren kan tillverkas med säkra, dvs laminerade, glas.

Förebyggande av personskador
Fönstren kan tillverkas med härdat glas.


Flerglasfönster

Träfönster kan tillverkas med två- eller treglasfönster

Hur garanteras tätheten hos flerglasfönstren i fönstret?
Ett specialsilikon som skyddar flerglasfönstren från mikromellanrum och mögel och appliceras vid tillverkningen för att fästa flerglasfönstren

Treglasfönster U = 0.7 W/m2K 
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 70 %
Ljusåtersken 15 %
Total solenergigenomsläpplighet 49 %

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 78 %
Ljusåtersken 9 %
Total solenergigenomsläpplighet 53 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 36 mm flerglasfönster


Trä och målning

Kvaliteten på träet och målningen avgör om produkten får en lång livslängd.
Trä
Kvistig eller kvistfri fur, lärkträ eller ek.
Fukthalt 10-12 %
Träfönster och –dörrar uteslutande tillverkas av limträ, med träbalkar.

Färg
För målning används vattenbaserad dekorationsfärg av märket Teknos (Finland).
Teknos färg har betydligt färre organiska föreningar och tungmetalltillsatser än vad de rättsakter som reglementerar produktionskvalitet kräver.
Den torra ytan på färgen är 120-140 mkr tjock, vilket motsvarar den standard som gäller för nordiskt klimat.


Öppningsmekanismer

PN Hardware (Danmark)

Beslagen är stadiga och av hög kvalitet, vilket ökar fönstrets funktionalitet.
RUSTIK fönsterprodukter med haspar.
Färg på gångjärn och haspar kan väljas.


Certifikat

Träfönster och –dörrar är märkta med CE symbolen
Träfönster och –dörrar uppfyller de krav som ställs i EU-direktiven för byggprodukter
Inom ramen för sin företagsstyrning har UAB Sumeda implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska republikens miljödepartement

Certifikat för träråvara
Kvaliteten på trävaran och dess uppfyllande av krav på nödvändiga råvaror grundas på leverantörens BM Trada-certifikat, samt ackreditering av FSC-rådet. Limning av träet sker enligt standard: DIN EN 204, D4

Certifikat för trämålningssystem
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, NWPC Certifikat för godkännande av träkonservanter (Norge), PYR certifikat (Finland), Swedac Ackrediteringsbevis (Sverige) samt andra certifikat i enlighet med krav i respektive land.

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för rörliga delar
PN Hardware (Danmark), tillverkare av rörliga delar för fönster, är certifierad enligt DS/EN 9001 och DS/EN 14001.
Assa Abloy (Sverige). Innehavare av ISO 9001, ISO 14001, Swedish technical approval 0130/00 samt andra certifikat för motsvarande produktgrupper.


Miljökrav

Produkten kan återanvändas till 100 %.
Produkten är tillverkad av naturliga material. Den skapar inte elektrostatisk laddning. Endast ofarliga ämnen används vid designen.
Fönstern och dörrarna är helt ofarliga för hälsan eftersom samtliga råvaror som används vid tillverkningen uppfyller de högsta EU-kraven för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.


Styrka

Hållfastheten hos träfönsterkonstruktioner – en prioritet vid framtagning och förbättring av systemet
Produkten är hållfast tack vare den kvalitativa tillverkningsprocessen. Träet som används är limmat av utvalt kärnvirke, produkten har därför mycket goda konstruktionsvärden och deformeras ej.


Livslängd

Samtliga material som används vid tillverkning av dörrar och fönster är certifierade, testade och har en lång livslängd. Träfönster och –dörrar tjänar mycket länge om de erhåller lämplig tillsyn.

Livslängd med avsende på trä
En träprodukt har en mycket lång livslängd tack vare lämplig trävara som är limmat med särskilt fukttåligt lim. Detta lim fäster ihop och impregnerar träet, därför är kontruktionen säkrad för fuktangrepp.

Livslängd med avseende på färg
Träprodukten har lång livslängd tack vare det tjocka (dock ej för tjocka) färglagret. Tjockleken passar till och med för nordiska klimatförhållanden.

Livslängd med avseende på profiler
Aliuminumklädseln skyddar träproduktens känsligaste ställen från klimatpåverkan. Tack vare kärnvirket sitter färgen bra på ytan, eftersom träet är tätt och rör sig minimalt. En avrundad profil skyddar färgen i produktens hörn från att nötas.

Livslängd med avseende på flerglaspaket
Produkten har lång livslängd tack vare det täta flerglaspaketet, vilket fästs in i fönstret med silikon som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd med avseende på rörliga delar
Träfönster och –dörrar har lång livslängd tack vare de stadiga danska (och svenska) beslagen.


Tekniska fördelar

Träfönstertillverkningen utförs i enlighet med det tyska WEINIG systemet
Namnet WEINIG är synonymt med teknisk utveckling. Ledaren inom området system för trätillverkningsindustrin WEINIG står som etta i världen med sina idéer och sin teknologi.
Av detta skäl har UAB Sumeda valt WEINIG som pålitlig partner för att skapa långsiktigt värde för sina klienter.
Med tillverkningsutrustning från WEINIG kan vi erbjuda en rad olika fänster och dörrar och vara säkra på att de tillverkade produkterna exakt motsvarar konstruktionsritningarna för respektive produkt; detta eftersom WEINIG garanterar höga produktionsstandarder: maximal exakthet, smidig materialtillgång och utmärkt ytkvalitet.


Tillsyn

Viktigast krav för tillsyn av träprodukter: produktens träytor ska strykas med särskild träskyddslösning 1 till 2 gånger per år
Regelbunden strykning med särskild rräskyddslösning garanterar en lång livslängd, förnyar färgen och skänker glans
Om man änskar att exploatera träfönster och –dörrar på lämpligt sätt ska följande moment tas i beaktande:
Lämplig transport och lagring av fänster och dörrar
Skydd och tillsyn av träytorna
Tillsyn av flerglaspaketen
Tillsyn av mellan- och vattendränage
Tillsyn av öppningsmekanismen
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog