Skandinaviska träfönster med aluminiumklädsel 90/126

Skandinaviska träfönster med aluminiumklädsel 90/126
Siegenia PN combi ASSA ABLOY Teknos Gutmann VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

Skandinaviska träfönster med aluminiumklädsel 90/126

Maximalt långlivat, modernt, varmt träfönster av skandinavisk modell.

Denna fönstertyp uppfyller alla krav som den krävande skandinaviska marknaden ställer: ett förnster med mycket goda värmeisoleringsegenskaper, lång livslängd, tjocka ramar och utformat enligt skandinavisk design.

Med detta fönstersystem kan vi även tillverka specialdesignade, mycket stadiga och lättöppnade fönster.

U = 1,1 W/m2K (med treglasfönster)
U = 1,0 W/m2K (med treglasfönster och “varm“ ram)

Fönstret erhåller maximal livslängd tack vare sina aluminiumprofiler som täcker fönstret på utsidan. Den tyska aluminiumprofilen fjädrar all typ av rörelse och eliminerar risken för sprickor. Aluminiumprofilen ger, samtidigt som den skyddar träet, möjlighet för träet att andas, vilket ger en maximalt positiv effekt. Många andra aluminiumsystem tillåter inte träet att andas och skyddar inte från sprickor.

De material som används för tillverkningen är certifierade. Detta fönstersystem exporteras till Skandinavien sedan 2009. Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter

Profilmått

Karm: 126 mm
Fönsterram: 90,5 mm


Produktmått utan partitionering

Öppningsbart fönster
Min: 360 mm x 420 mm
Max: 1500 mm x 950 mm
Ej öppningsbart fönster
Min: 300 mm x 300 mm
Max: 2800 mm x 3000 mm
Den stadiga fönsterkonstruktionen gör att man även kan tillverka fönster i ej standardstorlekar.


Öppningsalternativ

Ej öppningsbara fönster
Fönster öppningsbara utåt:
SideHung
TopSlide
TopSwing
TopHung


Design: form och färg

Form
Vi kan tillverka träfönster med en rad olika former.
Färg
Färger på aluminiumet kan väljas från RAL- och NCS-paletterna. Produktens insida kan, om så önskas, täckas med olika toner av lack eller färg enligt RAL och NCS
Färg på gångjärn och handtag enligt önskemål.
Tvärposter
Träfönster kan dekoreras med äkta eller dekorativa tvärposter.


Ljudisolering

34 (-2;-6) dB
Aluminiumet har ingen direktkontakt med flerglaspaketet eller fönsterkonstruktionen, vilket gör att ljudisoleringen hos fönstret eller balkongdörren inte försämras.
Med speciellt ljudisolerande flerglasfönster kan man nå en ljuddämpningsnivå upp till 50 dB


Säkerhet

De lösningar som valts för systemet garanterar säkerheten:
Skydd från inbrott
Produkterna glasas endast inifrån, det är därför omöjligt att plocka ut glaset utifrån. Det enda sättat att bryta sig in är att slå in glaset. Fönstren kan tillverkas med säkra, dvs laminerade, glas.
Förebyggande av personskador
Fönstren kan tillverkas med härdat glas.
Barnsäkerhet
Fönstren kan förses med låsbara handtag och kan på så sätt göras omöjliga att öppna inifrån.
Man kan dessutom montera in beslag som helt omöjliggör för barn att öppna fönstren.


Flerglasfönster

Träfönster kan tillverkas med två- eller treglasfönster

Flerglaspaketet fästs i träkarmen, aluminiumet håller inte upp glaset och glaset har ingen direktkontakt med aluminiumet, vilket ger bästa värmeisolerande effekt.

Hur garanteras tätheten hos flerglasfönstren i fönstret?
Ett specialsilikon som skyddar flerglasfönstren från mikromellanrum och mögel och appliceras vid tillverkningen för att fästa flerglasfönstren

Treglasfönster U = 0.6 W/m2K (44 mm)
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 69 %
Ljusåtersken 15 %
Total solenergigenomsläpplighet 48 %

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 78 %
Ljusåtersken 9 %
Total solenergigenomsläpplighet 53 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 24-44 mm flerglasfönster


Trä och målning

Kvaliteten på träet och målningen avgör om produkten får en lång livslängd.
Trä
Kvistig eller kvistfri fur, lärkträ eller ek.
Fukthalt 10-12 %
Träfönster och –dörrar uteslutande tillverkas av limträ, med träbalkar.

Målning
Gutmann Cora aluminiumtäckning målas med särskild teknik. Färger kan väljas från RAL- eller NCS-paletterna.
Pulvermålade ytor kräver nästan ingen tillsyn. Tack vare den högkvalitativa målningstekniken tål aluminiumet UV-strålning samt stora temperaturskillnader. Pulvermålning är ekonomisk, ekologisk och garanterar produktens estetiska egenskaper.


Öppningsmekanismer

PN Hardware (Danmark)
Beslagen är av hög kvalitet och förbättrar fönstrets funktion
Handtag kan väljas enligt nedan:
Vanliga
Låsbara
Med knapp
Inbrottssäkra
Små handtag
Väldesignade handtag av märket Vinga
Haspar
Färg på gångjärn och handtag efter önskemål


Certifikat

Träfönster och –dörrar är märkta med CE symbolen
Träfönster och –dörrar uppfyller de krav som ställs i EU-direktiven för byggprodukter
Inom ramen för sin företagsstyrning har UAB Sumeda implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska republikens miljödepartement

Certifikat för träråvara
Kvaliteten på trävaran och dess uppfyllande av krav på nödvändiga råvaror grundas på leverantörens BM Trada-certifikat, samt ackreditering av FSC-rådet. Limning av träet sker enligt standard: DIN EN 204, D4

Certifikat för trämålningssystem
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, NWPC Certifikat för godkännande av träkonservanter (Norge), PYR certifikat (Finland), Swedac Ackrediteringsbevis (Sverige) samt andra certifikat i enlighet med krav i respektive land.

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för målning med aluminiumfärg
Pulvermålningen uppfyller följande krav: GSB International (aliuminiumdelar som används vid byggnationer, kvalitetsmärkning) samt SFS 5795 (SFS – Föreningen Finsk Standard).

Certifikat för aluminiumprofiler
GUTMANN-gruppen har följande certifikat: GSB, Qualicoat, Qualanod, Ü-Zeichen, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 22000, EG-Zertifikat CE, EURAS 2010, INTERPON D 2000

Certifikat för rörliga delar
PN Hardware (Danmark), tillverkare av rörliga delar för fönster, är certifierad enligt DS/EN 9001 och DS/EN 14001.
Assa Abloy (Sverige). Innehavare av ISO 9001, ISO 14001, Swedish technical approval 0130/00 samt andra certifikat för motsvarande produktgrupper.


Miljökrav

Produkten kan återanvändas till 100 %.
Produkten är tillverkad av naturliga material. Den skapar inte elektrostatisk laddning. Endast ofarliga ämnen används vid designen.
Fönstern och dörrarna är helt ofarliga för hälsan eftersom samtliga råvaror som används vid tillverkningen uppfyller de högsta EU-kraven för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.


Styrka

Hållfastheten hos träfönsterkonstruktioner – en prioritet vid framtagning och förbättring av systemet
Produkten är hållfast tack vare den kvalitativa tillverkningsprocessen. Träet som används är limmat av utvalt kärnvirke, produkten har därför mycket goda konstruktionsvärden och deformeras ej.


Livslängd

Samtliga material som används vid tillverkning av dörrar och fönster är certifierade, testade och har en lång livslängd. Träfönster och –dörrar tjänar mycket länge om de erhåller lämplig tillsyn.

Tack vare aluminimumtäckningen har produkten en mycket lång livslängd.
Träproduktens livslängd beror på aluminiumsystemet Gutmann Cora som används på dess utsida. Aliuminiumet täcker helt och skyddar träet från utsidan. Gutmann Cora aluminiumsystem fästs direkt mot träet med ett mellanrum mellan aluminium och trä vilket tillåter träet att andas. Trots detta skyddar Gutmann Cora-systemet produktens trä från alla typer av yttre påverkan (UV-strålar, regn, vind, kyla).

Livslängd med avsende på trä
En träprodukt har en mycket lång livslängd tack vare lämplig trävara som är limmat med särskilt fukttåligt lim. Detta lim fäster ihop och impregnerar träet, därför är kontruktionen säkrad för fuktangrepp.

Livslängd med avseende på profiler
Aliuminumklädseln skyddar träproduktens känsligaste ställen från klimatpåverkan. Tack vare kärnvirket sitter färgen bra på ytan, eftersom träet är tätt och rör sig minimalt. En avrundad profil skyddar färgen i produktens hörn från att nötas.

Livslängd med avseende på flerglaspaket
Produkten har lång livslängd tack vare det täta flerglaspaketet, vilket fästs in i fönstret med silikon som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd med avseende på rörliga delar
Träfönster och –dörrar har lång livslängd tack vare de stadiga danska (och svenska) beslagen.


Tekniska fördelar

Träfönstertillverkningen utförs i enlighet med det tyska WEINIG systemetNamnet WEINIG är synonymt med teknisk utveckling. Ledaren inom området system för trätillverkningsindustrin WEINIG står som etta i världen med sina idéer och sin teknologi.Av detta skäl har UAB Sumeda valt WEINIG som pålitlig partner för att skapa långsiktigt värde för sina klienter.Med tillverkningsutrustning från WEINIG kan vi erbjuda en rad olika fänster och dörrar och vara säkra på att de tillverkade produkterna exakt motsvarar konstruktionsritningarna för respektive produkt; detta eftersom WEINIG garanterar höga produktionsstandarder: maximal exakthet, smidig materialtillgång och utmärkt ytkvalitet.

Gutmann Cora aliuminiumsystem för träfönster är en speciell tysk uppfinning. Det är ett särskilt alumimiumsystem som fästs på produktens utsida. Aluminiumet är tjockt, hela 1,7 mm. Det är motståndskraftigt mot spänningar, har en slät yta och enhetlig färg. Tack vare sin speciella konstruktion rör sig aluminiumet inte över tid och deformeras inte.
Aliuminiumtäckningen fästs med plastklämmor som skyddar träet och stadigt håller aluminiumet på plats. Klämmorna fjädrar alla spänningar och hindrar sprickbildningar.
Mellan aluminiumtäckningen och träet finns ett mellanrum för luft som tillåter träet att andas, dock är träet helt skyddat från yttre påverkan.
Aluminiumtäckningen fästs med metallbeslag i hörnen, vilket hindrar sprickbildning.


Tillsyn

Produkter som är täckta med aluminium behöver ej målas om eller ses efter med speciella hjälpmedel.
Aluminiumet ska tvättas två gångar om året med rent vatten som ej är varmare än 25 C. Man kan tillsätta en liten mängd neutralt eller lätt alkaliskt tvättmedel i vattnet.
Vid tvättning ska en mjuk trasa som inte river användas.
Man ska inte låta tvättmedel ligga kvar på den yta som tvättas i mer än en timme.

Om man änskar att exploatera träfönster och –dörrar på lämpligt sätt ska följande moment tas i beaktande:
Lämplig transport och lagring av fänster och dörrar
Skydd och tillsyn av träytorna
Tillsyn av flerglaspaketen
Tillsyn av mellan- och vattendränage
Tillsyn av öppningsmekanismen
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog