Träfönster 80

Träfönster 80
  • SUMEDA UAB_GRA3453
  • SUMEDA UAB_GRA3454
  • SUMEDA UAB_GRA3272
  • SUMEDA UAB_GRA3274
  • SUMEDA UAB_GRA3278
  • SUMEDA UAB_GRA3268
Siegenia PN combi ASSA ABLOY Teknos Gutmann VBH-TBM Baltija SKP Mila Reimpex

Träfönster 80

En i Europa populär träfönsterkonstruktion – träfönster som öppnas inåt. Fönstret har höga värmeisoleringsvärden, hög kvalitet, lång livslängd, är vacker och innebär obegränsade möjligheter. Det är en stadig fönsterprofil för olika fönstersystemlösningar som används sedan 1997.

U = 1,1 W/m2K (med treglasfönster)
U = 1,0 W/m2K (med treglasfönster och “varm“ ram)

De material som används för tillverkningen är certifierade. Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter.

Öppningsmöjligheter

Ej öppningsbart
Öppningsbart åt sidan
Öppningsbart åt sidan och uppställbart
Vikbart


Profilmått

Karm: 80 mm
Fönsterram: 80 mm


Produktmått utan partitionering

Öppningsbart fönster
Min: 400 mm x 400 mm
Max: 1600 mm x 1600 mm
Ej öppningsbart fönster
Min: 300 mm x 300 mm
Max: 2600 mm x 3500 mm
Den stadiga fönsterkonstruktionen gör att man även kan tillverka fönster i ej standardstorlekar.


Design: form och färg

Form
Vi kan tillverka träfönster med en rad olika former.
Färg
Färgen kan väljas från RAL- och NCS-färgpaletter. 
Produktens insida kan täckas med olika lack- eller färgtoner.
Tvärposter
Träfönster kan dekoreras med äkta eller dekorativa tvärposter.


Ljudisolering

35 (-1;-5) dB
Med speciellt ljudisolerande flerglasfönster kan man nå en ljuddämpningsnivå upp till 50 dB


Säkerhet

De lösningar som valts för systemet garanterar säkerheten:
Skydd från inbrott
Produkterna glasas endast inifrån, det är därför omöjligt att plocka ut glaset utifrån. Det enda sättat att bryta sig in är att slå in glaset. Fönstren kan tillverkas med säkra, dvs laminerade, glas.
Förebyggande av personskador
Fönstren kan tillverkas med härdat glas.
Barnsäkerhet
Fönstren kan förses med låsbara handtag och kan på så sätt göras omöjliga att öppna inifrån.


Flerglasfönster

Träfönster kan tillverkas med två- eller treglasfönster

Hur garanteras tätheten hos flerglasfönstren i fönstret?
Ett specialsilikon som skyddar flerglasfönstren från mikromellanrum och mögel och appliceras vid tillverkningen för att fästa flerglasfönstren

Treglasfönster U = 0.6 W/m2K (44 mm)
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 69 %
Ljusåtersken 15 %
Total solenergigenomsläpplighet 48 %

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 78 %
Ljusåtersken 9 %
Total solenergigenomsläpplighet 53 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 24-44 mm flerglasfönster


Trä och målning

Kvaliteten på träet och målningen avgör om produkten får en lång livslängd.
Trä
Kvistig eller kvistfri fur, lärkträ eller ek.
Fukthalt 10-12 %
Träfönster och –dörrar uteslutande tillverkas av limträ, med träbalkar.

Färg
För målning används vattenbaserad dekorationsfärg av märket Teknos (Finland).
Teknos färg har betydligt färre organiska föreningar och tungmetalltillsatser än vad de rättsakter som reglementerar produktionskvalitet kräver.
Den torra ytan på färgen är 120-140 mkr tjock, vilket motsvarar den standard som gäller för nordiskt klimat.


Öppningsmekanismer

Siegenia AUBI (Tyskland)
Beslagen är av hög kvalitet och förbättrar fönstrets funktion
Handtag kan väljas enligt nedan:
Vanliga
Låsbara
Inbrottssäkra

Ventilation
Möjlighet finns att vädra via mikroventilation
Luftkanaler kan fräsas ut i fönsterkarmen
OBS: Innan montering av luftkanaler måste värmeförlusten beräknas


Certifikat

Träfönster och –dörrar är märkta med CE symbolen
Träfönster och –dörrar uppfyller de krav som ställs i EU-direktiven för byggprodukter
Inom ramen för sin företagsstyrning har UAB Sumeda implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska republikens miljödepartement

Certifikat för träråvara
Kvaliteten på trävaran och dess uppfyllande av krav på nödvändiga råvaror grundas på leverantörens BM Trada-certifikat, samt ackreditering av FSC-rådet. Limning av träet sker enligt standard: DIN EN 204, D4

Certifikat för trämålningssystem
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, NWPC Certifikat för godkännande av träkonservanter (Norge), PYR certifikat (Finland), Swedac Ackrediteringsbevis (Sverige) samt andra certifikat i enlighet med krav i respektive land.

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för målning med aluminiumfärg
Pulvermålningen uppfyller följande krav: GSB International (aliuminiumdelar som används vid byggnationer, kvalitetsmärkning) samt SFS 5795 (SFS – Föreningen Finsk Standard).

Certifikat för aluminiumprofiler
GUTMANN-gruppen har följande certifikat: GSB, Qualicoat, Qualanod, Ü-Zeichen, DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 22000, EG-Zertifikat CE, EURAS 2010, INTERPON D 2000

Certifikat för rörliga delar
Siegenia Aubi (Tyskland), Siegenia Aubi Quality Management ISO 9001-certifiering, det företag fokus på kvalitet återspeglas i en växande produktsortiment som möter - och ofta överskrider – rykte “Made in Germany” standard.


Miljökrav

Produkten kan återanvändas till 100 %.
Produkten är tillverkad av naturliga material. Den skapar inte elektrostatisk laddning. Endast ofarliga ämnen används vid designen.
Fönstern och dörrarna är helt ofarliga för hälsan eftersom samtliga råvaror som används vid tillverkningen uppfyller de högsta EU-kraven för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.


Styrka

Hållfastheten hos träfönsterkonstruktioner – en prioritet vid framtagning och förbättring av systemet
Produkten är hållfast tack vare den kvalitativa tillverkningsprocessen. Träet som används är limmat av utvalt kärnvirke, produkten har därför mycket goda konstruktionsvärden och deformeras ej.


Livslängd

Samtliga material som används vid tillverkning av dörrar och fönster är certifierade, testade och har en lång livslängd. Träfönster och –dörrar tjänar mycket länge om de erhåller lämplig tillsyn.

Livslängd med avsende på trä
En träprodukt har en mycket lång livslängd tack vare lämplig trävara som är limmat med särskilt fukttåligt lim. Detta lim fäster ihop och impregnerar träet, därför är kontruktionen säkrad för fuktangrepp.

Livslängd med avseende på färg
Träprodukten har lång livslängd tack vare det tjocka (dock ej för tjocka) färglagret. Tjockleken passar till och med för nordiska klimatförhållanden.

Livslängd med avseende på profiler
Aliuminumklädseln skyddar träproduktens känsligaste ställen från klimatpåverkan. Tack vare kärnvirket sitter färgen bra på ytan, eftersom träet är tätt och rör sig minimalt. En avrundad profil skyddar färgen i produktens hörn från att nötas.

Livslängd med avseende på flerglaspaket
Produkten har lång livslängd tack vare det täta flerglaspaketet, vilket fästs in i fönstret med silikon som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd med avseende på rörliga delar
Träfönster och –dörrar har lång livslängd tack vare de stadiga danska (och svenska) beslagen.


Tekniska fördelar

Träfönstertillverkningen utförs i enlighet med det tyska WEINIG systemet
Namnet WEINIG är synonymt med teknisk utveckling. Ledaren inom området system för trätillverkningsindustrin WEINIG står som etta i världen med sina idéer och sin teknologi.
Av detta skäl har UAB Sumeda valt WEINIG som pålitlig partner för att skapa långsiktigt värde för sina klienter.
Med tillverkningsutrustning från WEINIG kan vi erbjuda en rad olika fänster och dörrar och vara säkra på att de tillverkade produkterna exakt motsvarar konstruktionsritningarna för respektive produkt; detta eftersom WEINIG garanterar höga produktionsstandarder: maximal exakthet, smidig materialtillgång och utmärkt ytkvalitet.


Tillsyn

Viktigast krav för tillsyn av träprodukter: produktens träytor ska strykas med särskild träskyddslösning 1 till 2 gånger per år
Regelbunden strykning med särskild rräskyddslösning garanterar en lång livslängd, förnyar färgen och skänker glans
Om man änskar att exploatera träfönster och –dörrar på lämpligt sätt ska följande moment tas i beaktande:
Lämplig transport och lagring av fänster och dörrar
Skydd och tillsyn av träytorna
Tillsyn av flerglaspaketen
Tillsyn av mellan- och vattendränage
Tillsyn av öppningsmekanismen
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog