VERKSAMHETSOMRÅDEN

– Allmänna byggarbeten (jordarbeten, uppsättning av byggnadskonstruktioner samt montering)

– Vägarbeten

– Speciella byggnadsarbeten (tekniska nätverk och elektriska installationer)

– Hydrotekniska installationer

– Markberedningsinstallationer

Med stöd av Litauiska Republikens attestering nr 89 (18 december 2012) utfärdat av Statens centrum för byggnadsproduktion, har företaget erhållit rätten att fungera som entrepenör för särskilda byggnadsinstallationer.

Med stöd av Litauiska Republikens jordbruksdepartements attestering nr 31-PmMTA (21 november 2012) är företaget certifierat att utföra markberedningsarbeten och att bygga markberedningsinstallationer