Material och komponenter

Från det av PVC Fönsterproduktion inledde sin verksamhet har VEKA varit vår långsiktiga partner. Partnerskapet har tydligt visat pålitiligheten hos VEKA AG samt på fördelarna hos VEKA-fönsterprofiler. Med VEKA-profilerna kan vi erbjuda våra klienter professionella PVC-fönstersystem. Vid projektering och tillverkning kommer all den erfarenhet och kunskap som VEKA AG och vårt företag samlat på oss att tillämpas. Vårt långa partnerskap med VEKA AG garanterar en smidigt genomförande och en hög produktstandard; en god förståelse av profilerna och en utmärkt kvalitet på produkterna.