Skandinavisk gammaldags ytterdörr RUSTIK 80/115

Gammaldags ytterdörr, prydd med dekorativa element.

Ytterdörren RUSTIK är idealisk för gammaldags, kulturmärkta byggnader.

Denna ytterdörr harmonierar med skandinaviska fönster av typen RUSTIK. Helheten hos produkter av typen RUSTIK hjälper till att bevara tidsandan hos en gammaldags byggnad, samtidigt som den ger mycket bättre värmeisolering än med gamla ytterdörrar och fönster.

De material som används för tillverkningen är certifierade. Detta fönstersystem exporteras till Skandinavien sedan 2009. Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter.

Dörrfyllningen tillverkas av tre lager med värmeisolerande skivor
24 mm; 34 mm; 48 mm.

Dessa fyllningar utmärker sig för sina utmärkta värmeisolerande egenskaper och goda stabilitet.

U = 1,16 W/m2K; U = 1,34 W/m2K

Fyllningen är täckt med fukttålig MDF-skiva.

Fyllningens insida: 16 mm tjockt lager med polyuretanskum.

Polyuretanskivorna är täckta med 0,5 mm tjockt aluminiumfolie, som står emot vattenånga.

Karm: 115 mm
Fönsterram: 80 mm

Min: 1800 mm x 800 mm
Max: 2300 mm x 1050 mm

Öppnas utåt

Tröskel i ädelträ

RUSTIK ytterdörr i trä är tillverkad i gammaldags skandinavisk stil. Produkten har goda värden för värmeisolering.

Form
Ytterdörrens karmar och fönsterbågar är dekorerade. Flerglaspaketet löper över hela produkten.

Olika alternativ…

Färg
Färg kan väljas från ett brett spektrum av nyanser från RAL eller NCS-paletterna.

Färg på handtag och gångjärn enligt önskemål

Tvärposter
Ytterdörr i trä kan förses med äkta eller dekorativa tvärposter

34 (-2;-6) dB

Ytterdörren garanterar säkerheten enligt nedan:

Inbrottsskydd
I ytterdörren kan monteras in en list för ökad säkerhet. I så fall förbättras öppningsmekanismen med extra stift som fixerar den stängda dörren. I sådant fall har dörren endast ett handtag och låsmekanism på insidan.

Ytterdörr för ökad säkerhet har ett över- och ett underlås. Överlåset kan låsas från såväl in- som utsidan medan underlåset låses via ett vred från insidan och med nyckel från utsidan.

Kvaliteten på träet och målningen avgör om produkten får en lång livslängd. 
Trä
Kvistig eller kvistfri fur, lärkträ eller ek.
Fukthalt 10-12 %
Träfönster och –dörrar uteslutande tillverkas av limträ, med träbalkar.

Färg
För målning används vattenbaserad dekorationsfärg av märket Teknos (Finland).
Teknos färg har betydligt färre organiska föreningar och tungmetalltillsatser än vad de rättsakter som reglementerar produktionskvalitet kräver.
Den torra ytan på färgen är 120-140 mkr tjock, vilket motsvarar den standard som gäller för nordiskt klimat.

PN Hardware (Danmark)

Assa Abloy (Sverige)

Standardversion: ett lås, handtag på bägge sidor, låses med vred från insidan och nyckel från utsidan.

Version för ökad säkerhet: två lås, handtag på bägge sidor. Överlåset kan låsas från såväl in- som utsidan medan underlåset låses via ett vred från insidan och med nycket från utsidan.

En dörrstängare kan monteras på ytterdörren.

Träfönster och –dörrar är märkta med CE symbolen
Träfönster och –dörrar uppfyller de krav som ställs i EU-direktiven för byggprodukter
Inom ramen för sin företagsstyrning har UAB Sumeda implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska republikens miljödepartement

Certifikat för träråvara
Kvaliteten på trävaran och dess uppfyllande av krav på nödvändiga råvaror grundas på leverantörens BM Trada-certifikat, samt ackreditering av FSC-rådet. Limning av träet sker enligt standard: DIN EN 204, D4

Certifikat för trämålningssystem
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, NWPC Certifikat för godkännande av träkonservanter (Norge), PYR certifikat (Finland), Swedac Ackrediteringsbevis (Sverige) samt andra certifikat i enlighet med krav i respektive land.

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för rörliga delar
PN Hardware (Danmark), tillverkare av rörliga delar för fönster, är certifierad enligt DS/EN 9001 och DS/EN 14001.
Assa Abloy (Sverige). Innehavare av ISO 9001, ISO 14001, Swedish technical approval 0130/00 samt andra certifikat för motsvarande produktgrupper.

Produkten kan återanvändas till 100 %.
Produkten är tillverkad av naturliga material. Den skapar inte elektrostatisk laddning. Endast ofarliga ämnen används vid designen.
Fönstern och dörrarna är helt ofarliga för hälsan eftersom samtliga råvaror som används vid tillverkningen uppfyller de högsta EU-kraven för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.

Hållfastheten hos träfönsterkonstruktioner – en prioritet vid framtagning och förbättring av systemet
Produkten är hållfast tack vare den kvalitativa tillverkningsprocessen. Träet som används är limmat av utvalt kärnvirke, produkten har därför mycket goda konstruktionsvärden och deformeras ej.

Samtliga material som används vid tillverkning av dörrar och fönster är certifierade, testade och har en lång livslängd. Träfönster och –dörrar tjänar mycket länge om de erhåller lämplig tillsyn.

Livslängd med avsende på trä
En träprodukt har en mycket lång livslängd tack vare lämplig trävara som är limmat med särskilt fukttåligt lim. Detta lim fäster ihop och impregnerar träet, därför är kontruktionen säkrad för fuktangrepp.

Livslängd med avseende på färg
Träprodukten har lång livslängd tack vare det tjocka (dock ej för tjocka) färglagret. Tjockleken passar till och med för nordiska klimatförhållanden.

Livslängd med avseende på profiler
Aliuminumklädseln skyddar träproduktens känsligaste ställen från klimatpåverkan. Tack vare kärnvirket sitter färgen bra på ytan, eftersom träet är tätt och rör sig minimalt. En avrundad profil skyddar färgen i produktens hörn från att nötas.

Livslängd med avseende på rörliga delar
Träfönster och –dörrar har lång livslängd tack vare de stadiga danska (och svenska) beslagen.

Träfönstertillverkningen utförs i enlighet med det tyska WEINIG systemet
Namnet WEINIG är synonymt med teknisk utveckling. Ledaren inom området system för trätillverkningsindustrin WEINIG står som etta i världen med sina idéer och sin teknologi.
Av detta skäl har UAB Sumeda valt WEINIG som pålitlig partner för att skapa långsiktigt värde för sina klienter.
Med tillverkningsutrustning från WEINIG kan vi erbjuda en rad olika fänster och dörrar och vara säkra på att de tillverkade produkterna exakt motsvarar konstruktionsritningarna för respektive produkt; detta eftersom WEINIG garanterar höga produktionsstandarder: maximal exakthet, smidig materialtillgång och utmärkt ytkvalitet.

Viktigast krav för tillsyn av träprodukter: produktens träytor ska strykas med särskild träskyddslösning 1 till 2 gånger per år
Regelbunden strykning med särskild rräskyddslösning garanterar en lång livslängd, förnyar färgen och skänker glans
Om man änskar att exploatera träfönster och –dörrar på lämpligt sätt ska följande moment tas i beaktande:
Lämplig transport och lagring av fänster och dörrar
Skydd och tillsyn av träytorna
Tillsyn av flerglaspaketen
Tillsyn av mellan- och vattendränage
Tillsyn av öppningsmekanismen
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog

TRÄ FÖNSTERSYSTEM: