Skandinavisk altandörr VEKA Danline 70/116

Skandinavisk öppningsbar altandörr i PVC VEKA Danline 70/116

Särskilt höga värmeisoleringsvärden, tjock dörrkarm. Skandinavisk design.

U = 0,9 W/m2K (med treglasfönster och “varm“ karm)

Klass A enligt DIN EN 12608. Fönster tillverkas av den tyska VEKA AG profilen. Profilen tillverkas med användning av en kvadratisk stålkontur, som garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. Av dessa anledningar är fönstret mycket stabilt, vilket dock inte minskar värmeisoleringsvärdena.
Med sin tjocka karm och ram samt sina profilegenskaper är det en av de ledande PVC-profilerna på den skandinaviska marknaden.

Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter.

– Vi har försäkrat oss om att denna profil inte är hälsovådlig, råvarorna är av högsta kvalitet, profiltillverkaren VEKA AG är ansvarig tillverkare och orienterar sig mot högsta kvalitet. 
– Med denna profil har vi under många år utfört de mest komplicerade lösningarsom tänkas kan för fönstersystem.
– Profilen har lång livslängd: profilytan är maximalt motståndskraftig mot alla typer av yttre påverkan, färgen håller länge.
– Profilen är mycket stabil. Tillverkaren använder sig av en kvadratisk stålkontur som garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. För öppningsmekanismen används stålarmatur med dubbevikt sida för maximal stabilitet. Av dessa orsaker är denna profil extremt stabil.

Karmtjocklek: 116 mm
Ramtjocklek: 70 mm

Profilens yttervägg är 3,0 mm tjock. Profilen motsvarar högsta standard och är märkt som klass A.

Stålarmeringen är från 1,5 mm och uppåt.

Min: 1800 mm x 700 mm
Max: 2000 mm x 900 mm

Öppnas utåt

PVC-fönstret är i skandinavisk stil, med en klassisk design och en mycket tjock profil. 
Form
Traditionell skandinavisk altandörr, flerglaspaketet löper över hela produkten. PVC-altandörr med klassisk form har något avrundade kanter.

Yta och färg
VEKA Danline 70/116-profilen är uttrycksfull, ytan och färgkvaliteten är idealiskt anpassade. Ytan kräver minimal tillsyn och har lång livslängd.

Ett brett sortiment av standard- och specialfärger. Färger från vitt till mycket svart. Olika tänkbara nyanser, liksom träimitationer och skilda färger på inre och yttre karm.

Tvärposter
Altandörrar kan delas med dekorativa tvärposter.
Dessa tvärposter kan klistras mot fönstret från utsidan, de kan även integreras inuti flerglasfönstret.

34 (-1;-4) dB (dessa värden kan ändras en smula vid förändring av produktens mått)

Om man väljer ett speciellt ljudisolerande glas kan man nå upp till 50 dB ljudisolering

VEKA AG profilfönster tillhör den högsta klassen av ljudisolerande fönster.

Altandörrarna skyddar enligt nedan:

Skydd från inbrott och personskada
Altandörrarna kan tillverkas med säkra, laminerade glas.

Skydd mot personskador
Balkongdörren kan tillverkas med säkert, härdat glas.

Säkerhet ur hälsosynpunkt
Samtliga VEKA-produkter tillverkas endast med kalcium-zink stabilisatorer, inga blystabilisatorer förekommer.

Skandinaviska PVC-altandörrar kan tillverkas med två- eller treglasfönster.

Det kvalitativmellanlägget, som appliceras vid inglasningen är motståndskraftigt mot UV-strålning, kyla och hetta. Det är stabilt och dämpar tillåten rörelse som uppstår på grund av temperaturskillnader.

Treglasfönster U = 0.6 W/m2K 
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 70 %
Total solenergigenomsläpplighet 49 %

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 78 %
Total solenergigenomsläpplighet 53 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 40 mm flerglasfönster

PVC-fönstren är märkta med CE
PVC-fönstren och –dörrarna motsvarar de krav som uppställts i EU:s produktdirektiv. Grund för deklaration om motsvarighet är „ift Rosenheim GmbH“.
Kvalitetskontroll enligt RAL kvalitetsmärkning för PVC-fönster, klass A.
Värmeisolering enligt DIN 4108 och EnEV, dvs enligt Tysklands energisparnormer. Den VEKA AG är det första företaget inom sin bransch att ta emot DIN ISO 9001.

UAB Sumeda har implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 standarder för sin företagsledning.
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska Republikens miljödepartement

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för rörliga delar
PN Hardware (Danmark), tillverkare av rörliga delar för fönster, är certifierad enligt DS/EN 9001 och DS/EN 14001.
Assa Abloy (Sverige). Innehavare av ISO 9001, ISO 14001, Swedish technical approval 0130/00 samt andra certifikat för motsvarande produktgrupper.

Plastikinės VEKA Danline 70/116 profilio terasos durys yra ypatingai tvirtos.

Dėl savo tvirtumo ir ilgaamžiškumo jos žymimas A klase.

Profilis gaminamas naudojant kvadratinį, 1,5 mm storio, plieno kontūrą. Toks kontūras garantuoja didžiausią įmanomą tvirtumą.  Plastikinio profilio sienelės yra storos. Dėl šių priežasčių šis profilis yra ypatingai tvirtas.

1,5 mm armuotės storis yra pakankamas pagal kokybiškų langų sistemų standartus. Tačiau mes,  laikydamiesi aukštų vidinių gaminių kokybės standartų, naudojame ir 1,75 mm storio armuotę. Tai darome spalvotų gaminių atveju, kai saulės poveikis į gaminį yra didesnis nei balto profilio atveju.

Profilio išorės sienelių storis 3,0 mm.

Svarbu akcentuoti, kad A klasės produktai pagaminti tik iš pirminės žaliavos, iš neperdirbtų medžiagų. Dėl to terasos durys yra tvirtesnės ir kokybiškesnės.

Varčiai naudojama plieno armuotė su dvigubo užlenkimo sienute – maksimaliam tvirtumui.

Montuojant varstomų gaminių furnitūrą be išimčių yra laikomasi standarto:

montuojant išdėstyti prispaudimo taškai yra ne didesni nei 700 mm. 

PVC VEKA Alphaline 90 profilfönster är mycket stabila.
Tack vare sin stabilitet och långa livslängd märks de som klass A.
Profilen tillverkas med användning av en kvadratisk, 1,5 mm tjock stålkontur. En sådan kontur garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. Av dessa anledningar är denna profil extremt stabil.

Den 1,5 mm tjock armeringen är tillräcklig för de standard som gäller för kvalitativa fönster. Vi anävder oss emellertid, i syfte att hålla högsta standard på produktens inre även av 1,75 mm tjock armering. Detta gör vi vid tillverkning av färgade produkter, där solens påverkan är större än på vitfärgade profiler.

Profilens yttre vägg är 3,0 mm tjock.
Det är viktigt att notera att Klass A-produkter endast tillverkas av originalråvara, ej av återvunna material. Fönstren och dörrarna är därför mer stabila och av högre kvalitet.
För ramen används stålarmering med dubbelvikt kant för maximal stabilitet.

Samtliga material som används i tillverkningen är certifierade, testade och har lång livslängd.
Livslängden tack vare plastkvaliteten
VEKA AG tillverkar endast PVC-profiler av ej återvunnen plast. Detta garanterar profilens stabilitet och livslängd samt motståndskraft mot deformationer.
Den avgörande skillnaden som gör att VEKA AG PVC-fönsterprofiler är bättre än andra är antalet kalibreringar i tillverkningsprocessen. Tack vare kalibreringsförfarandet är VEKA AG produkterna extremt stabila och motståndskraftiga mot mekaniska och värmerelaterad påverkan i den fortsatta tillverkningsprocessen. Profilen behåller sin karaktär under hela tillverkningen och förändras inte utan förblir som den ska vara.

Livslängd tack vare ytans kvalitet
Vi understryker att den färgade profilen alltid tillverkas endast vid VEKA AG:s fabrik, dvs under tillverkningsprocessen för profilen. Färgen appliceras således industriellt, vilket garanterar högsta kvalitet på yta och längsta möjliga livslängd. 
Vid tillverkningen används endast stabilisatorer som är motståndskraftiga mot UV-strålning, de kommer aldrig att gulna av solen.

Livslängd för profilkonstruktionen
Under tillverkningen av profilen tätas mellanläggen endast efter det att profilen svetsats ihop. Mellanläggen utsätts således inte för svetslågans hetta och alla delar, inklusive hörnen, förblir elastiska och funktionella och behåller sin täthet.
Eftersom mellanläggen inte svetsas kan de när som helst enkelt bytas ut.

Livslängd för flerglaspaket
Fönster och dörrar har lång livslängd tack vare flerglasfönstren som fästs vid produkten med användning av ett mellanlägg som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd för beslagl
Produkten har lång livslängd tack vare de stabila beslagen som är utplacerade med lämpliga mellanrum och effektivt fördelar vikten samt upprätthåller funktionen.

VEKA AG tillverkningsteknologi är en av de äldsta på marknaden för PVC-fönster.

PVC-profil med stålarmering är ett koncept som testats av tiden. Den är mycket stabil och isolerar samtidigt värmen på ett utmärkt sätt. VEKA AG:s långa erfarenhet visar att stålarmeringen inte påverkar de värmeisolerande egenskaperna hos fönster eller dörrar. De produkter som tillverkats enligt denna princip har egenskaper som kan jämföras med fönster i så kallade passiva hus.
Från allra första början valde vårt företag VEKA AG som långsiktig partner. Det långa partnerskapet med VEKA AG har visat på koncernens pålitlighet och på det höga värdet hos VEKA-profilen.

Med VEKA-profilerna kan vi erbjuda klienten professionella PVC-fönsterssystem. För projekteringen av Ditt fönstersystem kommer vi att använda den erfarenhet av såväl tillverkning som montering som VEKA AG som vårt företag samlat på sig. Vårt långsiktiga partnerskap med VEKA AG garanterar en smidig process och hög kvalitet på tillverkningen: god förståelse av profilens möjligheter samt en utmärkt kvalitet på produkterna.

PVC-fönster och –dörrar kräver minimal tillsyn.

De viktigaste aspekterna som är värda att notera för en god tillsyn är följande:

– Använd inte frätande ytrengöringsmedel för PVC-fönster.

– Vid byggen eller renovering, se till att skydda PVC-fänster och –dörrar från byggmaterial, eftersom byggmaterialblandningar som hamnar på produktens yta skapar irreparabla skador. OBS: för att skydda ytan, använd inte starkt fästande maskeringstejp eller liknande.

– Ta bort skyddsplast genast efter monteringsarbeten, eftersom de, om de lämnas en längre tid, kan skada ytan.

– Torka bort damm och smuts från ytan några gånger om året. Använd en svamp som dränkts i vatten eller en trasa. PVC-profiler kan tvättas med såpvatten samt med vatten med soda.

För att på lämpligt sätt kunna exploatera fönstren ska man notera följande:
Lämplig tranport och lagring av produkterna
Skydd och tillsyn av ytan
Tillsyn av flerglasfönstren
Tillsyn av mellanlägg och vattendränering (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem)
Tillsyn av öppningsmekanismer (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem, smörj dem 2 gånger per år)
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog

Pvc-fönstersystem: