UAB Sumeda förbättrar hela tiden löpande de fönsterprofiler som tillverkas av företaget, en process som pågår sedan 1997. Vi söker hela tiden efter unika lösningar som uppfyller beställarens krav och glömmer inte heller att hela tiden kontrollera kvaliteten på råvarorna. Vi söker efter sådana råvaror som kan säkra största möjliga värmeisolering och en lång livslängd för fönstren.

Då vi är mycket kunniga vad gäller träfönster kan vi motivera varför det är värt att välja träfönster.

Livskvaliteten. Trä är ett naturligt material som inte orsakar allergier och skapar en frisk atmosfär i bostaden. Det är otroligt livskraftigt och har universella egenskaper som inget annat material kan matcha. Trä är en naturlig produkt med vilken boendet blir mysigt och bekvämt tack vare dess utmärkta akustiska och värmeisolerande egenskaper. Då trä kan användas på ett mycket flexibelt sätt kan man designa dörrar och fönster på vilket sätt som helst.

Miljön. Trä är förnybart och en lättbearbetad resurs. Jämfört med andra material behöver trä mindre energi för beredning och tillverkning. Därför är materialet attraktivt ur både praktisk och estetisk synvinkel.

Interiören. Om man fattat beslut att använda sig av naturliga material ger man prioritet åt såväl estetik som komfort. Träfönster och –dörrar skänker trevnad och är ett uttryck för kvalitet.
Av alla dekorationer och arkitekt- samt designlösningar man kan finna i ett hem är fönster och dörrar det som men ser först, dessa element sticker därför ut i minnet. Träfönster är i detta sammanhang ett väsentligt element som definierar byggnadens stil. På grund av träets typiska estetiskt tilltalande mönster, den så kallade ådringen, samt unika egenskaper för att skapa trevnad i en byggnad har trä varit särskilt uppskattat och valts för att bidra till värdeökningen hos fast egendom.

Ta kontakt med oss! Vi lovar att ge Dig ett väl genomtänkt förslag rörande fönster och dörrar utifrån Dina behov!

Trä fönstersystem: